Så går det ekonomiskt för mediebranschen på Island

NYHET | 10 juni 2020

Sedan det ekonomiska toppåret 2007 har Islands medier tappat nästan en femtedel av sina intäkter. Reklamen står för det största fallet, visar data från Isländska statistikcentralen.

Under 2018 uppgick intäkterna på Islands mediemarknad till 26 300 miljoner isländska kronor (ISK), en minskning med sju procent sedan 2017, enligt en analys från Hagstofa Íslands, den isländska statistikcentralen.

Sedan toppåret 2007, innan den ekonomiska krisen, har de isländska medierna tappat 18 procent eller nästan en femtedel av sina intäkter i fasta priser. Värst är det för reklamintäkterna som minskat med 30 procent under samma period, medan publikintäkterna har minskat med sju procent (se graf nedan).

Graf: De isländska mediernas intäkter i fasta priser (index)

Graf Isländska mediers intäkter 1997-2018 index
Källa: Media Revenue 2018, Statistics Iceland (May, 2020)

Av de totala medieintäkterna 2018 stod tv-branschen för nästan hälften (49%), följt av dagspressen (23%). På reklammarknaden är däremot dagspressen fortfarande störst med en tredjedel (33%) av reklamintäkterna, följt av television (21%), radio (18%) och reklam på isländska webbplatser (14%).

Island skiljer därmed ut sig från övriga nordiska länder. Dels tar isländska tidningar och radio större andelar av reklamkakan än i övriga Norden, och dels är webbreklamens andel betydligt mindre.

Läs analyserna om medie- och reklamintäkterna hos Isländska statistikcentralen:

15.05.2020 Seven per cent fall of media revenue in 2018
27.05.2020 Two per cent drop in advertising revenue of domestic media in 2018

 

Medieintäkter definieras som intäkter från användare (abonnemangsavgifter, försäljning av till exempel tidningar, tidskrifter och pay-per-view, samt public service-avgift) och intäkter från reklam och sponsring. Uppgifterna omfattar inte utländska medier.

Uppgifterna är baserade på medieföretagens information till Fjölmiðlanefnd, Islands Mediekommission, från 2011 och framåt (tidigare Isländska statistikcentralen) och årsredovisningar. I de fall då information från medieföretagen saknas beräknas intäkterna från momsrapporter och annan tillgänglig data.

 

 


Isländska statistikcentralen (Hagstofa Íslands) deltar i Nordicoms nordiska statistiknätverk och bidrar med data om medierna på Island till Nordicoms nordiska mediestatistik.


 

EVA HARRIE

NYHET