Så digitala är nordborna – ny rapport jämför it-vanor i Norden och EU

NYHET | 18 mars 2020

De nordiska invånarna är i framkant när det gäller nätshopping, sociala medier och 'smart home'-produkter. Detta enligt Danmarks statistik som har jämfört it-vanorna i Norden och EU.


Rapporten It-anvendelse i befolkningen 2019 har fokus på danskarnas digitala vanor, men gör också en rad jämförelser med övriga Norden och EU. Jämförelserna baserar sig på en undersökning som genomförs i alla EU-länder samt Island och Norge i befolkningen 16-74 år.

Rapporten visar bland annat att:

  • Åtta av tio nordbor handlar på nätet. I Danmark, som toppar listan ihop med Storbritannien, har 84 procent av befolkningen köpt en vara eller tjänst på nätet. Motsvarande andel i Norge och Sverige är 82 procent, Island 79 procent och Finland 73 procent. Genomsnittet i EU är 63 procent.
  • Runt en tredjedel av invånarna i Norden har köpt böcker, e-böcker, tidskrifter eller tidningar på nätet. Vanligast är det i Sverige och Norge (35-36 procent).
  • På Island använder 92 procent av befolkningen sociala medier, i Norge 86 procent och i Danmark 81 procent – vilket placerar de tre länderna högst på listan. Sverige och Finland kommer på sjätte och sjunde plats med 72 respektive 67 procent som använder Facebook, Twitter eller liknande tjänster.
  • I användningen av ’smart home’-produkter (sakernas internet eller Internet of Things) toppar Norden listan tillsammans med Nederländerna. I Danmark använder 23 procent 'smart home'-produkter, i Nederländerna 21 procent, Sverige och Norge 19 procent och Island 17 procent. Detta medan Finlands 12 procent ligger nära EU-genomsnittet på 10 procent.

Andra områden som tas upp i rapporten är användning av molntjänster, it-säkerhet och it-kunskap.

Läs hela rapporten It-anvendelse i befolkningen 2019

 

Om statistiken: De nationella statistikcentralerna i EU (plus Island, Norge och Schweiz) genomför varje år undersökningar om privatpersoners användning av internet, baserade på ett antal gemensamma frågor. Undersökningarna är urvalsundersökningar i befolkningen 16-74 år och statistiken kan i stora drag jämföras länderna emellan. Den samlade statistiken presenteras i Eurostats databas.

Flera länder, däribland Danmark ovan, komplettererar sina nationella undersökningar med fler frågor samt breddar urvalet till en större del av befolkningen (Danmark 15-89 år, Norge 16-79 år, Sverige 16-85 år). Svaren ovan avser användning under våren 2019.

 


 

Länkar till Eurostat samt de nordiska statistikcentralernas rapporter:

EUROSTAT Information Society Statistics (databas)
FINLAND Statistikcentralen Befolkningens användning av IKT
NORGE Statistisk sentralbyrå (SSB) Bruk av IKT i husholdningene
SVERIGE Statistiska centralbyrån (SCB) Befolkningens it-användning
NORDICOM Tabelldatabasens Eurostat-data: filtrera Norden + Internet/IKT

Läs fler nyheter från Nordicom:

Norden – Europas mest digitala region (om DESI, Europas årliga digitala statusrapport)
The Nordics – Europe’s busiest users of culture and media online (om Eurostats kulturstatistik)

 

---

EVA HARRIE

 

 

NYHET