Så är statusen för yttrandefriheten i världen

NYHET | 14 november 2017

Hatpropaganda på nätet ökar, overifierade ”falska nyheter” sprids och säkerheten för journalister hotas. Det är några av de utmaningar som det förändrade medielandskapet medfört, enligt Unescos nya rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development. 

Den 6 november 2017 presenterade Unesco sin nya rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development – Global report 2017/2018. Rapporten analyserar utvecklingen vad gäller yttrandefrihet, mediemångfald, mediernas oberoende och journalisters säkerhet. Dessutom läggs ett särskilt fokus på jämställdheten i medierna.

Filterbubblor och ”falska nyheter”
Tillgången till olika medieplattformar har fortsatt att öka, visar rapporten. För att sortera den ökade mängden information och ranka sökresultat används algoritmer, något som lett till uppkomsten av så kallade filterbubblor. Detta har fått effekter på den offentliga debatten, främst när det kommer till den ökade spridningen av ”falska nyheter” under till exempel valkampanjer.

Trenden visar också att många nya initiativ för att motverka spridningen av hat, misogyni, rasism och falska nyheter på nätet har tagit form. Verktyg som använts är bland annat kampanjer för medie- och informationskunnighet, faktakontroller och ökat stöd för journalister.

Minskad tilltro till nyhetsmedia
Rapporten visar också ett minskat offentligt förtroende för nyhetsmedier. Problem för de traditionella mediernas affärsmodeller har bidragit till ökat beroende av bidrag från företag eller stat, vilket i sin tur väckt frågor om eventuella effekter på det redaktionella oberoendet. 

Journalisters säkerhet fortsatt hotad
Under tiden för studien har våld mot journalister, såsom kidnappning, frihetsberövanden och tortyr, ökat väsentligt. Digital säkerhet pekas också ut som en allt större angelägenhet, då hot som trakasserier, desinformation, bedrägeri och attacker mot teknisk utrustning har blivit allt vanligare. Kvinnliga journalister i synnerhet har upplevt ökat hot online i form av till exempel stalkning och trakasserier.

Jämställdheten i medierna
Mediemångfalden begränsas fortfarande av det faktum att kvinnor är underrepresenterade i medierna, både i beslutsfattande ställningar och i mediernas innehåll, som källa till information och som föremål för nyheter.

Som svar på detta har många initiativ startats för att förändra förhållandena för kvinnor, till exempel det UNESCO-initierade Global Alliance for Media and Gender och tillämpningen av ”Gender-Sensitive Indicators for Media”.

 

Den fullständiga rapporten släpps i december i år, men redan nu finns huvudtrender och sammandrag att ta del av här. 

 

Bild: Infographic för "Trends in the Safety of Journalists". Ladda ner alla infographics här. 

---

MIA JONSSON LINDELL 

NYHET