Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2017

| 2 maj 2017

Pressfriheten i världen har aldrig varit så hotad som nu. Det visar Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2017. Norden är fortfarande bäst på pressfrihet, men Finland har fallit från första till tredje plats efter politiska påtryckningar på Yle.

Årets pressfrihetsindex pekar på att attacker mot media ökar, även i demokratier. Begränsningar och kränkningar har globalt sett växt med 14 procent de senaste fem åren, och under 2016 fick nästan två tredjedelar av länderna försämrat betyg.

Länder där pressfriheten definieras som bra eller rätt bra minskar, och bara i 16 länder klassificeras situationen som bra, däribland de fem nordiska länderna.

Finland tappar förstaplatsen till Norge
Fyra nordiska länder toppar pressfrihetsindexet 2017. Först kommer Norge som följs av Sverige, Finland och Danmark. Island rankas som nummer tio.

Men den nordiska pressfriheten har mött både mot- och medgångar under 2016. Finland som legat etta i många år har backat till tredje plats efter statsministern Juha Sipiläs politiska påtryckningar på public service-bolaget Yle under 2016 (läs mer i Anu Koivunens artikel om #sipilägate i Finland här).

Norge som intagit förstaplatsen har ökat två placeringar och Sverige, som i förra årets index föll från femte till åttonde plats på grund av ett ökat hot mot journalister, har klättrat upp till andra plats. En förklaring till återhämtningen är att myndigheterna prioriterat att utreda brott mot journalister.

Danmark ligger oförändrat på fjärde plats, medan Island tagit sig från plats 19 till nummer tio i årets index. Förbättringen på Island förklaras bland annat med ett ökat fokus på källskydd, transparens och yttrandefrihet. Island föll kraftigt år 2015, från plats åtta till 21, på grund av sämre relationer mellan politiker och medier.

Pressfriheten aldrig så hotad som nu
Reportrar utan gränsers index understryker att pressfriheten blir alltmer hotad världen över. En liknande kartläggning från Freedom House visar på samma resultat. Enligt deras rapport Freedom of the Press 2017 är det bara 13 procent av världens befolkning som bor i länder med stark yttrandefrihet, och 2016 visar det sämsta resultatet för pressfriheten på över 13 år.

Reportrar utan gränser i Sverige: nyhet 2017-04-26
Reportrar utan gränser: pressfrihetsindex 2017, alla länder
Reportrar utan gränser: analys
Freedom House: Freedom of the Press 2017

Om Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex: Detta referensverktyg betygsätter 180 länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning och hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort. Indexet, som har publicerats varje år sedan 2002, sammanställs med hjälp av journalister, forskare, jurister och människorättsaktivister. Mer information om mätning och metod.

---

EVA HARRIE

 

LÄSTIPS - NYPUBLICERAT OM YTTRANDEFRIHET (open access)

The Assault on Journalism. Building knowledge to protect freedom of expression; eds. Ulla Carlsson & Reeta Pöyhtäri (Nordicom)

Den svære ytringsfrihed - debatt om yttrandefrihet i ett nordiskt perspektiv, publicerad av Nordiskt Journalistcenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

#Sipilägate and the break-up of the political bromance in Finland; by Anu Koivunen in Nordicom-Information 1/2017