NYHET | 20 apr 2016

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2016

Reportrar utan gränser har presenterat sitt årliga pressfrihetsindex. De nordiska länderna ligger högt på listan, men medan Finland är bäst i världen har Sverige halkat ned från femte till åttonde plats. Det sammantagna betyget för världens länder pekar nedåt jämfört med förra året.

Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsätter 180 länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort.

Finland, Norge och Danmark i topp
Finland toppar pressfrihetslistan sedan 2010, medan Norge och Danmark ligger på tredje respektive fjärde plats (Nederländerna är nummer två). Sverige hamnar på åttonde plats, tre placeringar sämre än förra året, vilket beror på ökande hot mot journalister. Island, som förra året föll från plats åtta till 21, har i år återhämtat sig något och landar på plats 19. Islands lägre placering under senare år förklaras av sämre relationer mellan politiker och medier.

Negativ utveckling i Europa
Europa har de friaste medierna, men för vissa länder sjunker betyget kraftigt. Bland annat har Polen rasat 29 placeringar i listan till plats 47. Reportrar utan gränser menar att den europeiska modellen är hotad och pekar på att lagar om massövervakning och antiterrorism samt ökad koncentration i medieägandet skapar svårigheter för journalister.

Störst problem i MENA-regionen
Efter Europa, men ganska långt efter i pressfrihetsindexet, följer Afrika söder om Sahara samt Nord- och Sydamerika. Därefter kommer Asien och Östeuropa/Centralasien. Mellanöstern och Nordafrika är de värsta regionerna för press- och yttrandefrihet.

Läs mer:
Reportrar utan gränser, nyhet 2016-04-20
Läs mer om övergripande resultat och regionala analyser

Fler aktuella rapporter om press- och yttrandefrihet:
Freedom House, Freedom of the Press 2016
Council of Europe, State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law

 

AV: EVA HARRIE

 

TIPS: SEMINARIUM I STOCKHOLM 9 MAJ
Näthat i Sverige och Finland – ett hot mot yttrandefriheten?
Hur kan vi värna om yttrandefriheten i vårt nordiska samhälle? Och hur ser situationen ut i de nordiska länderna? Det diskuteras på ett gratis kvällsseminarium i Stockholm måndag 9 maj. Arrangörer är Finlands ambassad, Norden i fokus, Finlandsinstitutet och Publicistklubben.
Läs mer