NYHET | 20 feb 2015

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2015

Reportrar utan gränser publicerade under februari sitt årliga pressfrihetsindex. Sett till världens sammanlagda betyg så har press- och yttrandefrihet haft ett svårt år, enligt organisationen. De nordiska länderna toppar listan, men visar sämre resultat än året innan. 

Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsätter 180 länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort.

Finland bäst i världen på pressfrihet
Finland har toppat listan i fem år på rad och behåller sin position även i år. På andra och tredje plats landar Norge och Danmark och på femte plats kommer Sverige. Jämfört med förra året har de alla förbättrat sina positioner på listan, men ändå fått lägre betyg. Klättringen uppåt förklaras av att andra länder också blivit sämre. Island som i förra årets index låg på plats åtta har halkat ned till 21.

Europa är den region som klarar sig bäst, medan Mellanöstern och Nordafrika är de värsta regionerna för press- och yttrandefrihet.

Reportrar utan gränser, nyhet 2015-02-12

Reporter without borders: World Press Freedom Index 2015 (rapport, analyser samt interaktiv karta)

 

AV: EVA HARRIE