NYHET | 23 sep 2015

Rapport om det danske bogmarked 2015

Bog- og litteraturpanelet i Danmark har netop offentliggjort deres første rapport, som rummer en kortlægning – der ikke tidligere er foretaget i samme omfang – af de eksisterende statistikker på bogmarkedet i Danmark. I rapporten præsenteres der derudover helt nye tværgående statistikker på området, ligesom panelet giver en række anbefalinger til forbedringer af den eksisterende statistik.

Bogforside

Panelet har desuden udvidet undersøgelsesområdet i forhold til tidligere undersøgelser af det danske bogmarked; eksempelvis kigger panelet i deres rapport på bibliotekerne som en integreret del af bogmarkedet og ser også ud over Danmarks grænser med et kapitel om det globale bogmarked. Endelig har panelet til deres første rapport bestilt en kortlægning af selvudgiverne på det danske bogmarked.

Bog- og Litteraturpanelets formand, professor Stig Hjarvard, Københavns Universitet, siger: ”Digitalisering, liberalisering og globalisering er tre hovedtendenser, der har betydning for bogmarkedet og dermed litteraturens aktuelle tilstand. Det er kulturpolitisk vigtigt at få et overblik over udviklingen på bogmarkedet i lyset af de igangværende ændringer. Med denne rapport er et første spadestik taget til at skabe en dækkende statistik og årlig rapportering om bogens og litteraturens situation i Danmark.”

Download rapporten "Bogen og litteraturens villkår 2015" som PDF
De vigtigste hovedpointer fra rapporten (Kulturstyrelsen)
Læs mere om Bog- og litteraturpanelet

 

AF: HELLE BANG BAK JENSEN & MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN