Rapport om danskernes brug af nyhedsmedier

NYHET | 22 december 2015

I modsætning til lande som Frankrig og Tyskland er tv ikke længere den vigtigste nyhedskilde for danskerne. Det viser rapporten "Danskernes brug af nyhedsmedier 2015", som professor Kim Schrøder fra Center for Magt, Medier og Kommunikation ved Roskilde Universitet står bag.

Danskerne finder i 2015 i højere grad deres nyheder online, der ligger fem procent over tv-nyhedernes andel.

”Vi står nu over for en situation, hvor den mangeårige nedgang i brug af nyheder på papir på bare ét år har fået følgeskab af nedgang for tv-nyheder. I dag henter de fleste danskere deres nyheder på nettet, hvor aviserne sammenlagt når ud til flere end public service-kanalerne. I det overordnede billede er det sådan, at unge får nyheder fra sociale medier, ældre bruger stadig mest tv-nyheder – og alle bruger avisernes og tv-kanalernes nyheder online, blot i forskelligt omfang,” siger professor Kim Schrøder.

Selvom tv-nyhedernes vigtighed er dalende, er det fortsat det dominerende nyhedsmedie for aldersgrupperne 45-54 år og 55+ år.

Trods online-nyhedernes dominans viser rapporten også, at det kun er et lille mindretal, der anser nyheder via sociale medier for at være vigtigst.

Centrale pointer fra undersøgelsen:

  • Danmark er ikke længere et land, hvor tv-nyheder opfattes som ’vigtigste nyhedskilde’ af de fleste, modsat lande som Frankrig og Tyskland, hvor tv-nyheder ligger 30 procentpoint over onlinenyheder. I Danmark dominerer onlinenyheder med fem procentpoint over tv-nyheder som vigtigste nyhedsmedie.
  • Trods den store udbredelse er det kun et lille mindretal (fem procent), der anser nyheder via sociale medier for at være vigtigst. Det dækker dog over betydelige aldersforskelle – blandt de 18-24 årige er der 16 procent, der finder dem vigtigst. Blandt grupperne 45-54 og 55+ dominerer tv-nyheder stadig klart som vigtigste nyhedsmedie.
  • Danskerne er fortsat blandt de mest brandloyale nyhedsbrugere, og brandloyaliteten er steget fra 46 procent til 54 procent, der går direkte til nyhederne på kendte nyhedsinstitutioners hjemmesider eller apps.
  • Danskerne sig også i stigende grad af digitale mellemmænd som søgemaskiner (29 procent, mod 15 procent i 2014) og sociale medier (38 procent, mod 16 procent i 2014). Afhængigheden af globale distributører som Google og Facebook er altså i stigning.
  • De nyhedskilder, som danskerne er mest fælles om, er public service-tv-nyhedsudsendelser, landsdækkende kvalitetsaviser online, og nyheder via Facebook.

Læs hele rapporten her (PDF)
Læs mere her.

 

Om rapporten: Center for Magt, Medier og Kommunikation, Roskilde Universitet har siden 2012 gennem årlige rapporter kortlagt og analyseret udviklingen i danskernes brug af traditionelle og digitale medier. Siden 2013 har disse rapporter været baseret på centerets medvirken i en omfattende international undersøgelse af nyhedsbrug, der koordineres af The Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford University. Herfra udgives der en samlet årlig rapport, der omhandler alle de deltagende lande (12 lande i 2015). Læs mere om The Digital News Report 2015.

 

AF: MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN

 

NYHET