Rapport om danskarnas förståelse av nyheter

NYHET | 3 december 2019

Forskare på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har undersökt hur den danska befolkningen uppfattar och förstår nyheter. Bland resultaten som överraskar är att sociala medier har mindre betydelse för åsiktsbildningen än väntat.  

De allra flesta tar numera del av nyheter under hela dagen, med mobilen i handen. Men när nyheter, underhållning och privata uppdateringar flyter samman i mobilen, blir det svårare att göra skillnad på olika typer av nyheter.

Det gäller särskilt yngre generationer, som ofta orienterar sig genom att följa olika personers flöden på nätet. Detta medan äldre generationer främst använder ett antal bestämda nyhetsmedier eller kanaler.

Det visar rapporten Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig, som undersöker hur olika befolkningsgrupper uppfattar nyhets- och aktualitetsmaterial – och vad det betyder i en samhällelig kontext.

I fem kapitel undersöker forskarna på journalisthögskolan vilka medier danskarna använder och vilket innehåll som intresserar dem, sociala nätverks betydelse för nyhetsförståelsen, hur olika grupper orienterar sig i samhället och med vem de diskuterar nyheter. Danskarnas förtroende för medier, och deras tankar om varför och om det är viktigt att följa med i nyhetsströmmen, är också med i analysen.

Fem typer av nyhetsanvändare definieras utifrån resultaten. Utöver de unga och de äldre som nämns ovan, finns de urbana, som ser sig själva som kunniga om både medier och samhället, och de som bor på landet, som orienterar sig om lokala förhållanden och politik via lokaltidningar eller Facebookgrupper. Slutligen finns barnfamiljerna som har fullt upp att hantera vardagen. För dem är barnen antingen anledningen till att de följer med i nyheterna eller till att de inte orkar.

Att sociala nätverk inte bidrar så mycket till folks åsikter, förvånar forskarna. Snarare är det fysiska nätverk och relationer – familj, arbetsplats, vänner – som är viktiga. En annan överraskning är att teorin om filterbubblor tycks överdriven. För de allra flesta medborgare är det viktigt att vara insatt i aktuella frågor, och de är i allmänhet både kunniga och kritiska medieanvändare, visar rapporten.

Bland de negativa resultaten – och en anledning till oro för framtiden – är den låga viljan till att betala för nyheter och kvalitetsjournalistik.

Läs rapporten Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig?
Se video från konferensen om nyheter och aktualitet 22 okt
Läs om rapporten hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Mer information: Rapporten om danskarnas nyhetsförståelse baseras på drygt hundra intervjuer samt en survey-undersökning, och är gjord av Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på uppdrag av Slots- og Kulturstyrelsen. Den är publicerad som en specialrapport i Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Undersökningen är gjord av följande forskare på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: Jakob Linaa Jensen (forskningsledare), Roger Buch, Jakob Dybro Johansen, Poul Thøis Madsen (även AAU) och Flemming Tait Svith.

 


NORDISK UTBLICK: Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning i Norge

I samband med rapportens publicering 22 oktober anordnade Slots- og Kulturstyrelsen en konferens om nyheter och aktualitetsmaterial.

På konferensen presenterade Jan Fredrik Hovden vid Bergens universitet forskningsprojektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata'ens tidsalder". Projektet ska bland annat ge nya insikter i hur den norska befolkningen använder sin informationsfrihet på tvärs av medier och kulturella arenor och tänka nytt om hur förhållandet mellan medborgare och medier skall förstås.

Läs mer om det norska forskningsprojektet här
Se Jan Fredrik Hovdens presentation på konferensen


 

EVA HARRIE

NYHET