NYHET | 11 maj 2016

Rapport belyser danskernes politiske debatlyst

Danmark er et interessant land for studier af  det demokratiske potentiale for offentlig politisk debat og engagement, fordi danskerne er stærkt repræsenterede - ikke mindst på Facebook. Forskernetværket Decidis med base på IT Universitetet i København har nu offentliggjort en rapport om danskernes politiske debatlyst på sociale medier.

Mange studier har fokuseret på sociale mediers demokratiske potentiale eller har kritiseret sociale mediers mulige negative indflydelse på kvaliteten af den offentlige debat. Resultaterne fra dette survey understøtter ikke tydeligt nogle af disse to yderpunkter. I stedet præsenteres en række ligheder med, hvad vi ved fra tidligere undersøgelser af social interaktion offline: generelt set er danskerne ikke særligt åbne for at diskutere politik i offentlige sammenhænge.

Dette bør ikke fortolkes som, at sociale medier ikke lever op til et demokratisk potentiale. I stedet bør vi forstå sociale medier som en forlængelse af offline interaktion. Sociale medier har ændret måden, vi kommunikerer og interagerer på. Digitalisering af disse interaktioner giver os et bredere publikum, end vi tidligere har haft adgang til, og muliggør kommunikation, som er mere uafhængig af tid og rum. Men i takt med at sociale medier optages som en del af hverdagspraksis, er det også naturligt at brugsmønstre tilpasses hverdagsbehov og -interesser.

 

Hovedfund i rapporten

  • Sociale medier er hverdagspraksis for mange danskere, men aktivitetsniveau og typen af aktiviteter varierer.
  • Danskere bruger primært sociale medier til at læse indhold fra andre. De bruges i mindre grad til at producere originalt indhold eller til at interagere med indhold, som er produceret af andre.
  • Unge danskere i Danmark er stærkere repræsenteret og mere aktive på sociale medier end andre aldersgrupper. Generationen mellem 20 og 39 år er mere interesseret end andre grupper i at bruge Facebook til at diskutere politik med fremmede som ikke er familie, venner eller kollegaer.
  • Særligt på Facebook er der en overvægt af brugere, som definerer deres kommunikation som privat og som bruger platformen til at kommunikere med private kontakter såsom venner og familie.
  • Generelt set er det ikke så ofte, at danskerne diskuterer politik med fremmede på sociale medier, og at dette fører til, at de ændrer syn på et politisk emne. Men der er en mindre gruppe, som siger de gør dette.

Download Decidis Rapport 2016 (Dansk)

Download Decidis Rapport 2016 (Engelsk)

Om Decidis (Democracy and Digital Citizenship in Digital Society)