Radiolyssnandet i Norden 2016

| 16 juni 2017

Sju av tio nordbor lyssnar på radio varje dag via FM/DAB eller direkt via webben. Radiolyssnandet i Norden håller sig därmed på en ganska stabil nivå. Däremot är podcast-lyssnarna fortfarande få. Det visar 2016 års nordiska radiodata, sammanställda av Nordicom.

Nordicoms nordiska statistik baserar sig på branschens officiella lyssnartal som omfattar direktsänd radio på alla plattformar. För annat radiolyssnande (radio on demand, podcast) refererar vi till olika nationella undersökningar och rapporter.

Stabil nivå de senaste åren
Under 2016 lyssnade runt sju av tio personer på radio dagligen, ungefär lika många som året innan. Däremot minskade lyssnartiden något i Danmark, Island och Norge, ökade i Finland och var oförändrad i Sverige. I alla länderna lyssnar äldre personer mer på radio än de yngre.

Trots de senaste årens stabilitet, har radion tappat lyssnare över en längre period. Det gäller för alla åldrar och för både räckvidd och lyssnartid.

Public service-radio störst
Störst publik når public service-radion. I Sverige och Danmark har public service drygt tre fjärdedelar av lyssnartiden. I Sverige står SR för hela andelen (77 procent) medan DR och den privatägda public service-kanalen 24syv står för 73 respektive tre procent i Danmark. Norska NRK har en lyssnartidsandel på 68 procent, medan Yle i Finland och RÚV på Island får hälften av lyssnartiden i respektive land.

Radiobolagens andel av lyssnartiden 2016 (procent)

Källor: Kantar TNS Danmark, Finnpanel, Gallup Island, Kantar TNS Norge, Kantar Sifo Sverige.
Ladda ner graf (PDF)  Ladda ner tabell (excel)

Bland de kommersiella radiobolagen har två grupper starka positioner i flera länder: tyska Bauer Media med verksamhet i alla nordiska länder utom Island och svenska MTG med radiokanaler i Norge och Sverige.  

Bauer Media är den största privata radioaktören i Danmark, Finland och Sverige, medan MTG är störst i Norge. På Island dominerar 365 Media (365 Miðlar) den privata marknaden.

Digitala kanaler på topp-fem-listan
De största radiokanalerna har tappat lyssnare under åren, men har fortfarande en hög räckvidd och en betydande andel av lyssnartiden. De ledande kanalerna i respektive land är breda public service-kanaler – DR P4, Yle Radio Suomi, NRK P1 och SR P4 – som sänder på både nationell och regional basis. Undantaget är Island, där Bylgjan (rikstäckande kommersiell radio) och RÚV2 (public service) samsas om förstaplatsen med en tredjedel av lyssnartiden var.

De fem största radiokanalerna i varje nordiskt land efter lyssnartidsandel 2016 (procent)

1) I Finland delas femteplatsen av YLE Radio Vega/Radio X3M, Radio Rock och Iskelmä, med 4 procents lyssnarandel vardera.
Källor: Kantar TNS Danmark, Finnpanel, Gallup Island, Kantar TNS Norge, Kantar Sifo Sverige.
Ladda ner graf (PDF)  Ladda ner tabell med lyssnarandelar 2000, 2005-2017 (excel)

Men publiken hittar även till nya radiokanaler. Sedan 2015 finns heldigitala kanaler med bland de fem största kanalerna (efter lyssnartidsandel) i såväl Danmark som Norge. Båda kanalerna, DR/P5 och NRK/P1+, riktar sig mot en vuxen och äldre publik.

Poddtillväxt stannar av
Utbudet av digitala ljudmedier - i form av FM-kanalernas webbsändningar, digitala radiokanaler, nedladdningsbara program som tidigare sänts live, poddradio (podcast) och strömmade musiktjänster - ökar stadigt. Även tillgång till och lyssnande via digitala apparater ökar.

Lyssnandet på on demand-radio och podcast är dock fortfarande begränsat. I de två länder som har data för flera år, Danmark och Sverige, tycks tillväxten ha stannat av. Det rapporterar DR Medieforskning i Medieudviklingen 2016 och Kantar Sifo i ett pressmeddelande. I Danmark lyssnar en av tio personer på podcast varje vecka (9 procent både 2015 och 2016). För Norge visar Norsk Mediebarometer att två procent av befolkningen lyssnade på podcast en genomsnittlig vecka 2016 (inga uppgifter för 2015). För Finland och Island har vi inga data.

I Sverige lyssnade 12 procent av befolkningen på webb/poddradio en genomsnittlig vecka 2016, en ökning från 9 procent året innan, men här ingår även direktlyssnande på webben. Störst är lyssnandet i gruppen 25-44 år, enligt Nordicom-Sveriges Mediebarometer.

Vad händer i det digitala Norge?
Den stora förändringen på den nordiska radiomarknaden sker just nu i Norge. I januari påbörjades släckningen av FM-nätet och under 2017 ska den nationella radion bli helt digital. Vad sker då med lyssnandet i världens första övergång från FM till DAB? Mätningar under våren visar på ett minskat radiolyssnande, men vad som skett i ett helårsperspektiv får vi veta i början av 2018. (Lästips: Kantar TNS-rapport från januari 2017 "The world's first FM switch off: What happens to the listening?")

 

Ladda ned radiotabeller från Nordicoms tabelldatabas (excelfiler):
Daily radio listening time 2000-2016
Daily radio listening time by age 2008-2016
Radio channels' audience shares 2000, 2005-2016
Public service radio audience shares 2000-2016

Daily radio reach 2000-2016
Daily radio reach by age 2008-2016
Radio channels' daily reach 2000, 2005-2016
The five largest radio channels/networks per country by daily reach 2016 - graph
Daily radio reach by age for public service, commercial radio and total radio, 2016

Fler tabeller om radio finns i Nordicoms tabelldatabas (välj Norden – Radio)

Om statistiken: Nordicoms sammanställningar baserar sig på data från de nationella mätinstitut som står bakom ländernas officiella radiomätningar (se nedan). Olikheter i mätmetoder gör det svårt att jämföra lyssnandet mellan länder och år, se ”Radio surveys in the Nordic countries, basic facts” (excel). Data är insamlad direkt från mätinstitutens rapporter samt med hjälp av ett nordiskt nätverk: Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, Finska statistikcentralen, Isländska statistikcentralen, medienorge och Nordicom-Sverige.

Tabellernas data är från följande organisationer och rapporter:
DR Medieforskning: Medieudviklingen 2016 (data från TNS Gallup Danmark)
Slots- og kulturstyrelsen: Mediernes udvikling i Danmark 2017 - radio
Finnpanel: Radio listening in Finland 2016
Gallup Island
TNS Gallup Norge: Årsrapport for radiolytting i Norge 2016
TNS Gallup Norge via medienorges databas
TNS Sifo: Radiolyssnandet i Sverige 2016

 

---

EVA HARRIE