NYHET | 7 nov 2016

Public Service-udvalget fremstiller fem fremtidige scenarier

Public service-udvalget i Danmark offentliggør i dag sin rapport om public service i den nye medievirkelighed. Heri fremstilles blandt andet fem fremtidige scenarier, som både inkluderer ophør af offentlig public service-finansiering og styrkelse af Danmarks Radio.

Public Service de næste 10 år

De danske politikere har bedt Public Service-udvalget om at få forskellige scenarier for, hvordan public service kan og bør se ud på alle platforme, så det også i fremtiden kan bidrage til den demokratiske debat og til vores fælles referenceramme. 

Udvalget har valgt at løse hovedopgaven ved at opstille 5 forskellige grundscenarier og så belyse deres respektive styrker og svagheder.

Hensigten er at give beslutningstagerne et fundament for at foretage nogle informerede valg: Hvis man f.eks. skruer op for markedet og gør public service mindre, hvad vinder henholdsvis taber man så? Eller hvad sker der, hvis man f.eks. helt fjerner public service- institutionerne og i stedet uddeler public service-midler via en stor pulje?

De opstillede scenarier

  • Scenarie 1: "Public service overlades til markedet" - Al offentlig public service-finansiering ophører. De offentligt ejede public service-institutione nedlægges eller sælges.
  • Scenarie 2A: "Public service består - men institutioner forgår" - Fondmodellen - offentlig finansiering af enkeltprogrammer, serier og nettjenester.
  • Scenarie 2B: "Public service består - men institutioner forgår" - Koncessionsmodellen - med udlægning af hele kanaler og platforme.
  • Scenarie 3: "Public service koncentreres hos DR"  - Ved at reducere antallet af public service-institutioner gives der mere plads til markedets kommercielle medievirksomheder. 
  • Scenarie 4: "Public service - begrænses" - Public service-medierne tager sig kun af indhold, som den kommercielle mediesektor næppe vil levere.
  • Scenarie 5: "Public service - styrkes på dansk" - Public service-medierne lægger mere vægt på dansk indhold.

Ingen anbefalinger

Udvalgets formand, Connie Hedegaard, siger: "Vi er ikke blevet bedt om at komme med anbefalinger. Og scenarierne kan kombineres på mange måder. Men vores håb er, at nuancerne i denne svære debat kan få mere plads, og at beslutningstagerne har fået et kvalificeret grundlag for at foretage nogle svære afvejninger og informerede valg.”

 

Hent Public service-udvalgets rapport (pdf)

Hent bilag til Public service-udvalgets rapport (pdf)

Hent rapporten fra RISJ ”Analysis of the Relation Between and Impact of Public Service Media and Private Media” (pdf)
 

Om rapporten: Public service-udvalget blev nedsat ved indgangen til 2015 som opfølgning på Medieaftalen for 2015-2018. Udvalget har ifølge sit kommissorium haft til opgave at udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle de kommende år. Som led i arbejdet har udvalget modtaget input fra mange forskellige aktører. Desuden har The Reuters Institute for Study of Journalism (RISJ), University of Oxford, efter opdrag fra udvalget gennemført en metaanalyse af relevante studier af samspillet mellem public service-medier og private medier med henblik på disse mediers samlede bidrag til samfundets oplysning, udvikling og sammenhængskraft. Læs mere om Public service-udvalgets arbejde på udvalgets hjemmeside.

 

AF: MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN