NYHET | 24 aug 2016

Projekt om jämställdhet i medier

En internationell forskargrupp med säte i Göteborg har lagt grunden till en ny databas för studier kring kön och journalistik.

  Foto: Ann-Sofie Sten

Innehåll och skildringar
Projektet undersöker kön och jämställdhet i nyhetsmedierna i olika länder i världen. Jämställdheten i medierna undersöks vad gäller, innehåll, hur män och kvinnor skildras i nyhetsmediernas journalistik, i vilken utsträckning kvinnor och män finns på olika positioner och har olika status i medieföretagen, och mäns och kvinnors tillgång till och användning av nyhetsmedier.

Mediejämställdhetens kvalitet
Projektet gör systematiska, kvantitativa undersökningar av mediejämställdhetens kvalitet beträffande innehållet, medieorganisationerna och medieanvändningen i olika länder, orsaker: varför olika länder har olika grad av mediejämställdhet, och konsekvenser, d v s vilken betydelse  jämställdhet i medierna har för demokrati och samhälle.

Jämförelser på ländernivå
Jämförelserna sker på ländernivå och bygger på att föra samman en serie unika datamaterial om jämställdheten i medierna, kulturella och strukturella egenskaper i olika länder, samt karaktär och struktur på olika länders mediesystem. Projektet är ett samarbete mellan den svenska forskargruppen och partners från Italien, Storbritannien, Sydafrika och USA.

Första i sitt slag
Projektet är det första i sitt slag och finansieras av Vetenskapsrådet under åren 2015-2020 med drygt fem miljoner kronor.

Projektledare är Professor Monika Djerf-Pierre, JMG, Göteborgs universitet och från JMG deltar även Maria Edström och Mathias Färdigh.
Övriga deltagare i forskargruppen består av Claudia Padovani, University of Padova; Karen Ross, Newcastle University; William Bird, Media Monitoring Africa; Carolyn Byerly, Howard University, och Sarah Macharia, WACC, Kanada.

 

Läs mer om Medier och jämställdhet i ett globalt perspektiv >>

Läs mer om medier och jämställdhet i Nordicoms forskningsdatabas >>

 

AV: KARIN POULSEN