NYHET | 29 apr 2016

Om yttrandefrihet och jämställdhet i Norden

"Freedom of Speech and Gender Equality - Time for News Media to Step Up" är ett nordiskt seminarium om medier och jämställdhet i Helsingfors 2 maj.

Seminariet arrangeras av Nordiska Ministerrådet och Social- och hälsovårdsministeriet i Finland. Det anordnas i samband med UNESCOs internationella Pressfrihetsdag, som för första gången äger rum i Norden.

Medierna spelar roll för mångfald i samhället
Seminariet tar upp hur medierna spelar en avgörande roll vad gäller återspeglingen av mångfalden i samhället. Media formar vår förståelse av världen, hur vi tänker och hur vi agerar. Lika möjligheter för män och kvinnor att delta och synas i medierna är avgörande för en demokratisk offentlig sfär.

Media kan både främja och hindra jämställdhet genom att ojämlikheter i samhället återspeglas i medierna, men undersökningen the Global Media Monitoring Project 2015 visar att utvecklingen har gått långsamt och nu i stort sett har avstannat, trots ökade politiska påtryckningar att säkerställa lika deltagande av både män och kvinnor i medierna.

Expertpanel diskuterar
Utifrån globala och nordiska erfarenheter diskuterar en expertpanel på vilka sätt män och kvinnor är (o)synliga, (o)hörda och hur de porträtteras i media. Bland annat medverkar de nordiska koordinatorerna för Global Media Monitoring Project 2015.

Läs mer
Programmet Side events and exhibitions, sid 6
Hela programmet för Pressfrihetsdagen (UNESCO)
Nordiska ministerrådets aktiviteter under Pressfrihetsdagen
2016-05-02: Läs en kort resumé av seminariet här
 

 

Läs mer om medier och jämställdhet i Norden
Open access-publikationer från NORDICOM

Making Change. Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media
Red. Maria Edström & Ragnhild Mølster
Språk: Engelska

 

 

 

 

 

Nordicom Information 3-4/2015
Tema: Hets och hat online
Red. Ingela Wadbring & Ragnhild Mølster
Språk: Skandinaviska och engelska

 

 

 

 

 

Nordicom Information 2/2015
Tema: Medier och kön
Red. Ragnhild Mølster
Språk: Skandinaviska och engelska

 

 

 

 

 

Mediers känsla för kön
Red. Anja Hirdman och Madeleine Kleberg
Språk: Skandinaviska