NYHET | 19 jun 2018

Om mediepolitiken i Sverige och EU

Vilka regler måste mediebolagen i Sverige följa? I rapporten Mediepolitik beskriver Myndigheten för press, radio och tv hur medieområdet regleras i Sverige och inom EU.   

Rapporten inleder med en beskrivning av EU:s mediepolitik och vilken lagstiftning som gäller för medlemsländerna. Här redogörs för lagstiftningen på tv-området, stödprogrammet Kreativa Europa samt en strategi för Europas digitala inre marknad.

Därefter kommer en beskrivning av det svenska regelverket för mediefrågor: myndigheternas olika uppdrag, systemet för mediernas självreglering samt lagstiftningen. Avslutningsvis presenterar rapporten aktuella propositioner, utredningar och beslut inom medieområdet.

Läs mer och ladda ner rapporten här

 

Rapportserie om medieutveckling: Mediepolitik ingår i myndighetens rapportserie Medieutveckling, som även omfattar rapporter om mediekonsumtion, medieekonomi och medieutbud. Rapporterna finns att ladda ner här.

 


Lästips: Nordicoms nyhetsbrev European Media Policy följer aktuella mediepolitiska frågor på EU-området. Ladda ner nyhetsbrev eller teckna dig för en gratis prenumeration/abonnemang

 

 

---

EVA HARRIE