Nytt rekord för nordiskt tv-samarbete

NYHET | 7 mars 2018

Under 2017 samarbetade de nordiska public service-medierna mer än någonsin. För fjärde året i rad sattes nytt rekord i antalet tv-program. Nu satsar bolagen på mer nordiskt drama för att möta konkurrensen från globala streamingjättar.

Enligt Nordvisions årsrapport resulterade tv-samarbetet i mer än 5100 programepisoder under 2017, vilket är en ökning från 2016 års rekord på drygt 4900 programepisoder.

Ökningen beror på att antalet samproduktioner mellan bolagen blivit fler (upp 40 procent jämfört med 2016). Antalet programutbyten har minskat under senare år.

Av samproduktionerna står barnprogrammen för över hälften av programmen, medan drama, som är näst störst, utgör 14 procent av programepisoderna. De genrer som under 2017 ökade mest procentuellt sett var fakta (+150 procent) samt kultur och undersökande journalistik (+100 procent vardera). Barnprogrammen ökade med drygt 40 procent.

Ska producera mer nordiskt drama
De internationella streamingtjänsterna och utbudet av amerikansk fiktion fortsätter att växa. I höstas enades DR, Yle, RÚV, NRK och SVT därför om en ny strategi för att stärka samarbetet om nordiska dramaproduktioner. Nordiskt drama ska öka både i volym och i kvalitet, inte minst som del av public service-stationernas streaming-utbud.

Gemensam radioapp
Nordvision-samarbetet omfattar även medieforskning och medieutveckling över de nordiska gränserna. Under 2017 inledde analysavdelningarna på DR och NRK en undersökning om nyhetsanvändning på tvärs över medier och plattformar. Samma bolag har utvecklat en gemensam radioapp.

Ladda ner Nordvisions årsrapport
Läs även Nordvisions nyhet 11.01.2018
Antalet samproduktioner och programutbyten inom Nordvision 2012-2017, sammanställning från Nordicoms tabelldatabas (excel)
 

Bakgrund: Nordvision är ett nordiskt tv- och mediesamarbete mellan DR i Danmark, Yle i Finland, RÚV på Island, NRK i Norge samt SVT, SR och UR i Sverige som pågått i nästan 60 år. I årsrapporten 2017 presenteras nyckeltal och information om samproduktioner, programutväxling, kunskapsdelning, med mera.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET