Nytt nummer: Medietrender i Norden 3-2019

NYHETSBREV | 18 december 2019

Fler läser nyheter digitalt än på papper, och tillväxten för strömmade tjänster fortsätter. Och för branschen blir publikens betalningsvilja allt viktigare. Det är några ämnen i det senaste numret av Nordicoms nordiska nyhetsbrev.

Logo nordiska nyhetsbrevetMedietrender i Norden 3-2019 rapporterar om nya forskningsresultat och rapporter om medieutveck-lingen med fokus på Norden. Här är några exempel:

För första gången läser fler danskar en nyhetssajt dagligen än en tryckt dagstidning. Men nyhetsflödet i mobilen gör det svårare att skilja på olika typer av nyheter. Det visar två rapporter från Slots- og Kulturstyrelsen.

Hyperlokala nyhetsmedier, i form av digitala nyhetstjänster, har ökat de senaste åren, men de ersätter inte lokala tidningsredaktioner som lagts ned. Ett temanummer av Nordicom Review sätter fokus på hyperlokal journalistik i Finland, Norge och Sverige.

För strömningstjänsterna fortsätter framgångarna. Allt fler nordbor lyssnar på poddar och tittar på tv på nätet, samtidigt som traditionell radio och tv tappar publik. Detta enligt rapporter från Danmark och Sverige samt Nordicoms nordiska radio- och tv-statistik för 2018.

Medieekonomi-rapporter från Finland, Norge och Sverige bekräftar strömningstjänsternas genomslag. I alla tre länderna ökar tv-branschens intäkter från försäljning av abonnemang och innehåll. Dagspressen har däremot drabbats hårt av den nya konkurrensen på mediemarknaden.

Island rankas som bäst i världen på nätfrihet. Men globalt stramas friheten åt och många regimer använder sociala medier till manipulation av val och övervakning, enligt Freedom House.

I Europa aviserar dock den nya EU-kommissionen tuffa tag mot teknikjättarna, ny lagstiftning för digitala tjänster och fortsatt kamp mot desinformation på nätet. Det rapporterar Nordicoms europeiska nyhetsbrev.

Medie- och informationskunnighet var temat för en global UNESCO-konferens i september. I samband med konferensen publicerades en ny MIK-antologi, som bland annat formulerar en ny strategi för MIK i en kontext av social förändring. I nyhetsbrevet presenteras även Finlands nya riktlinjer för att stärka mediekunnigheten.

Läs mer:

Medietrender i Norden 3-2019 - i pdf-format (1,1 MB)

Medietrender i Norden 3-2019 - webbversion med länkar till nyheterna

Prenumerera (abonner) på nyhetsbrevet (formulär på engelska)

Läs tidigare nordiska nyhetsbrev

The newsletter is available in English 

 


Du missar väl inte Nordicoms rapporttips? Där presenteras bland annat en kartläggning av streamingmarknaden i Danmark och en analys av den svenska marknaden för video on demand (vod). Vidare har Reuters Institute kartlagt läget för nyhetspoddar, bland annat i Sverige, och Slots- och Kulturstyrelsen har analyserat poddlyssnandet i Danmark. Se hela listan med rapporttips.


 

EVA HARRIE

NYHETSBREV