NYHETSBREV | 8 apr 2020

Nytt nummer: Medietrender i Norden 1-2020

Mediemomsen i Norden har kartlagts. I Finland och Norge har mediemångfalden undersökts. Och populariteten för strömmade medier fortsätter växa. Det är några ämnen i Medietrender i Norden 1-2020.

Det här nyhetsbrevet tar upp analyser, rapporter och mediepolitik från årets första kvartal, innan covid-19-krisen tog fart. Men här finns kopplingar till aktuella frågor om mediemångfald och vikten av tillgång till tillförlitlig journalistik:

  • I Finland har en forskargrupp utvärderat landets mediepolitik och undersökt mediemångfalden när det gäller journalistiska medier. Och i Norge lanserar Medietilsynet ett nytt ”mediemångfaldsräkenskap”.
  • Reducerad moms är ett sätt att stödja medierna ekonomiskt. Nordicom har kartlagt det indirekta mediestödet i Norden och funnit likheter, men också stora skillnader mellan länderna.

Bland övrigt innehåll i nyhetsbrevet:

  • De nordiska invånarna är i framkant när det gäller nätshopping, sociala medier och ’smart home’-produkter jämfört med övriga EU.
  • Strömmade bild- och ljudtjänster vinner terräng. DR:s rapport om medieutvecklingen i Danmark visar till exempel att hälften av barnen under tre år använder Youtube under en vecka. Strömmade ljudböcker ökar också, enligt rapporter från Norge och Danmark.
  • EU Kids Online-nätverket har undersökt barns möjligheter och risker på nätet i 19 europeiska länder, däribland Finland och Norge.
  • Nordicom har uppdaterat statistiken i MedieSverige-rapporten. Dessutom planeras ett Mediebarometer-webbinarium i maj öppet för alla.   

Läs nyhetsbrevet här:

Medietrender i Norden 1-2020 - i pdf-format (1 Mb)

Medietrender i Norden 1-2020 - webbversion med länkar till nyheterna

Prenumerera (abonner) på nyhetsbrevet (formulär på engelska)

Läs tidigare nordiska nyhetsbrev

The newsletter is available in English

 

---

EVA HARRIE