Nytt nummer: Medietrender i Norden

| 13 december 2017

Google och Facebook sätter press på de nordiska medieföretagen – och på journalistiken. Samtidigt är stora delar av den nordiska medie-branschen fortfarande lönsam. Läs mer i Nordicoms nyhetsbrev som rapporterar om aktuella undersökningar, forskningsstudier och mediepolitiska frågor i Norden.

Här nedan följer några exempel på innehåll i årets tredje och sista utgåva av Medietrender i Norden:

En allt större del av reklampengarna går till globala giganter som Google och Facebook. Dagspressen är den sektor som drabbats hårdast av den digitala konkurrensen. I Sverige har dagspressen förlorat omkring en fjärdedel av sina intäkter på tio år, och i Norge har dagspressen tappat över en miljard annonskronor bara under 2016.

Även tv-branschen möter en tilltagande konkurrens från globala aktörer, men är fortsatt lönsam. Och för den kommersiella radion blev 2016 ett bra år. I Finland var radiobranschen en av få branscher med tillväxt, i Sverige visade den rekordresultat och i Norge gjorde radion för första gången större vinst än tv-branschen.  

Mediernas ökade beroende av de globala plattformarna påverkar även journalistiken och mediernas innehåll. Vad kan medieföretagen och politikerna göra för att bevara en livskraftig nationell mediebransch? Frågan aktualiseras i en dansk rapport som kartlägger globala aktörers påverkan på den danska mediebranschen.

Googles och Facebooks dominans visar sig också i en rankning av världens hundra största mediebolag. Google är i topp medan Facebook kvalar in som nummer nio. Störst bland de nordiska bolagen är svenska Spotify med plats 57 på listan.

Att nätanvändningen är hög i Norden är väl känt. Och när Eurostat jämför internetanvändningen i över 200 europeiska regioner hamnar de nordiska huvudstäderna i topp. Tillgång till och användning av nätet når också allt högre upp i åldrarna: enligt en svensk studie använder nu en majoritet av pensionärerna över 75 år internet.

Yttrandefriheten är en ständigt aktuell fråga. Globala undersökningar visar hur desinformation samt hot och hat på nätet ökar runt om i världen. På den nordiskpolitiska arenan ska man under 2018 arbeta för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och att motverka desinformation på nätet.

Visuell kommunikation i form av foton och videor blir allt viktigare i den digitala världen, vilket är teman för nya nummer av Nordicoms tidskrifter. De presenterar forskning om fotojournalistik och redaktionella processer samt utforskar videons utveckling, användning och betydelse under senare år.

 

Medietrender i Norden 3/2017 (PDF)
Tidigare utgåvor
Prenumerera/abonnere (gratis)
The newsletter is available in English

 


Det nordiska nyhetsbrevet är en del av Nordicoms mediefakta-tjänst som följer och rapporterar om medieutvecklingen i Norden.

 

---

EVA HARRIE