NYHET | 27 jun 2017

Nytt nummer av Norsk medietidskrift

Nummer 2/2017 av Norsk medietidskrift er et spesialnummere fra Norsk Medieforskerkonferanse i Bergen 2016. Det handler om hvem som kommuniserer noe, hva som kommuniseres, og hvordan medierte budskap mottas av publikum. Fellesnevneren blant artiklene er at de alle handler om nyheter på en eller annen måte.

Norsk medietidskrift 2/2017 er et spesialnummer fra Norsk Medieforskerkonferanse som ble avholdt i Bergen 20–21 oktober 2016. Tema for konferansen var ”Mot fremtidens medielandskap. Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte”.

Helle Sjøvaag som er temaredaktør for spesialnummeret skriver i lederartikkelen:

Redaksjonen i Norsk medietidsskrift har ønsket at spesialnummeret skal reflektere konferansens tema. De tre bidragene i dette nummeret gir derfor ny innsikt på sender-, innholds- og mottakernivå. Det handler både om hvem som kommuniserer noe, hva som kommuniseres, og hvordan medierte budskap mottas av publikum. Fellesnevneren blant artiklene er at de alle handler om nyheter på en eller annen måte.

Innhold:

LEDER
Fremtidens medielandskap
av Helle Sjøvaag

Levende diagrammer og zoombare kart
Datavisualisering som nyskapende fortellerform i journalistikken
av Martin Engebretsen

Flyktningene kommer! Lokale mediers dekning av flyktningkrisen
av Liv Iren Hognestad og Hege Lamark

Sjeldenkonsumenter av nyheter: Holdning til nyhetsmedier, medborgerskap og forklaringer på sjeldenkonsum blant unge voksne
av Anders Helgerud

KOMMENTAR
Nyhetsjournalistik i en mobil tidsålder: En genomgång av tio viktiga forskningsområden
av Oscar Westlund

BOKMELDING
Sara Brinch, Hege Gundersen, Julianne Rustad, Tonje Haugland Sørensen og Gunn Ragnhild Bekken: Forestillinger om fortid. Historisk fiksjon i film og fjernsyn.
av Eva Bakøy

Terje Rasmussen: Hva skjer med internett og web?
av Lars Nyre

Roar Vigeland Osmundsen: Public Journalism. Deltakende journalistikk i norsk lokalpresse.
av Lars Arve Røssland

Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen: Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode.
av Anne Hege Simonsen

 

Les nummer 2/2017 

Les om Norsk medietidskrift 

 

Om Norsk medietidsskrift
Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk. Fra 2015 publiseres Norsk medietidsskrift som open access-tidsskrift og kun digitalt.

 

---

MIA JONSSON LINDELL