Blandade nordiska flaggor.

Nytt nummer av Nordic Media Policy

Nyhetsbrev
 | 1 februari 2024
EU:s juridiska paket DSA och kommande Emfa innebär utökade uppgifter för flera nordiska mediemyndigheter. Dessutom ses upphovsrättslagarna över och vi tittar närmare på processerna i Danmark och Sverige. Norge ser över sin dataspelsstrategi, samtidigt som debatten om villkoren för public service-medierna fortsätter på Grönland och i andra nordiska länder. Läs om det senaste inom den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna i nyhetsbrevet Nordic Media Policy.

Nyhetsbrevet Nordic Media Policy rapporterar om den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna och på den nordiska nivån. Det presenterar nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nya mediepolitiska beslut och initiativ. Nyhetsbrevet uppmärksammar också nya rapporter och studier på medieområdet från de nordiska länderna.

Redaktör för nyhetsbrevet är Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom.

Områden :