En mix av de nordiska flaggorna.

Nytt nummer av Nordic Media Policy

Nyhetsbrev
 | 7 december 2023
Danmark och Sverige har antagit nya mediestödsystem, båda med tydligt fokus på lokal journalistik. Public serviceföretagens uppdrag, finansiering och relationer till andra medieföretag är heta ämnen i till exempel Finland och på Färöarna. I Norge fortsätter TV2 som ett kommersiellt offentligt programföretag. Läs om det senaste inom den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna i nyhetsbrevet Nordic Media Policy.

Nyhetsbrevet Nordic Media Policy rapporterar om den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna och på den nordiska nivån. Det presenterar nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nya mediepolitiska beslut och initiativ. Nyhetsbrevet uppmärksammar också nya rapporter och studier på medieområdet från de nordiska länderna.

Redaktör för nyhetsbrevet är Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom.

Områden :