NYHETSBREV | 3 okt 2018

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Digital mediekonsumtion, förtroende för nyhetsmedier och aktuella mediepolitiska beslut och strategier i de nordiska länderna. Det är några ämnen i den senaste utgåvan av Nordicoms nordiska nyhetsbrev.

Medietrender i Norden 2-2018 (pdf)  visar på aktuella rapporter, forskningsresultat samt mediepolitik i Norden. Här nedan är några exempel på innehållet i det nya numret.

Den mobila datatrafiken växer kraftigt i hela Norden, med Finland i topp. Finland är även bäst i EU på mobilt bredband, men kommer sämre ut än övriga Norden vad gäller utvecklingen för fast bredband.

Mediekonsumtionen sker i allt högre grad på digitala plattformar. Strömmade tjänster och sociala medier fortsätter att öka, men det finns både generationsklyftor och klasskillnader i mediekonsumtionen.

Nyhetskonsumtionen blir också mer digital. Enligt Digital News Report 2018 tar majoriteten av nordborna del av digitala nyheter varje vecka. Nordborna är även de som är mest villiga att betala för nyheter online.

Nyhetsmedierna är viktiga i samhället. Det anser majoriteten i åtta europeiska länder, i en studie där Danmark och Sverige ingår. Samtidigt skiljer sig förtroendet för medierna åt mellan länderna och mellan personer med populistiska/icke-populistiska åsikter.

På det mediepolitiska fältet har regeringen i Finland fattat beslut om ett mediepolitiskt program för de kommande fem åren, och i Danmark har regeringen presenterat ett nytt medieavtal samt ett public service-kontrakt för DR för samma period.  I Sverige har regeringen föreslagit att licensavgiften byts ut mot en skatt och public service-kommittén har presenterat sin rapport inför ett nytt sändningstillstånd för SR/SVT/UR.

MIK, medie- och informationskunnighet blir allt viktigare i kampen för demokrati och yttrandefrihet. Finland, Norge och Sverige breddar nu sina satsningar till att omfatta hela befolkningen, från tidigare fokus på barn och unga. De svenska satsningarna har sin rötter i en kunskapsöversikt om MIK (som även handlar om MIK i Finland och Norge), utgiven av Nordicom.

Under nytt från Nordicom presenterar vi en ny nordisk vetenskaplig tidskrift, vars första nummer ges ut våren 2019. Vi välkomnar också fler artiklar till Nordicom Review samt bjuder in till konferensen Behind the Paywall 2019 i januari.

 

Ladda ner Medietrender i Norden 2/2018 (PDF)
Läs nyhetsbrevet i webbläsaren (innehåller länkar till nyheterna)
 

Prenumerera/abonnere på nyhetsbrevet (formulär)
Läs tidigare nyhetsbrev
The newsletter is available in English

 

---

EVA HARRIE