Nytt nummer av Medietrender i Norden

| 4 december 2015

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medie-marknaden, medieanvändning och medieutveckling med Norden i fokus. Ett nytt nummer finns nu att ladda ned.

Nordens 25 största mediebolag, den ekonomiska utvecklingen på mediemarknaden i ett antal nordiska länder och aktuella medieutredningar i Norden är några ämnen som tas upp i Medietrender i Norden 3-2015. Medieanvändning samt böcker och bibliotek är två andra teman i brevet.

Här finns också en presentation av open access-forskningstidskrifter i Norden, både nationella forskningstidskrifter i de nordiska länderna samt Nordicom-Information och Nordicom Review.

Ladda ned nyhetsbrevet (PDF)

Alla nyhetsbrev

Nyhetsbrevet publiceras också i en engelsk version.

 

AV: EVA HARRIE