Nytt nummer av Medietrender i Norden

| 2 december 2016

Vilka är de största mediebolagen på den nordiska marknaden? Hur går det för dagspressen i den digitala världen? Flyttar all nyhetskonsumtion till nätet? Det är några ämnen i det senaste numret av Nordicoms nordiska nyhetsbrev.

Medietrender i Norden 3-2016 visar på aktuella rapporter, forskningsresultat samt mediepolitik på den nordiska arenan. Här är några exempel på innehåll i december-numret.

En allt större andel reklamintäkter går till globala internetaktörer som Google och Facebook. I Danmark pågår en kartläggning av hur internationella bolag påverkar marknaden, och nu blir det också en nordisk studie. Nordicom har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att presentera en rapport under våren 2017.

Nordicoms översikt av de nordiska medieföretagen visar bland annat att företag med kärnverksamhet i dagspress tappar intäkter, medan tv-distributörer växer och går med vinst.

Två medieutredningar har levererat sina slutrapporter. Den danska public service-utredningen har presenterat fem scenarier för public service i framtiden, och den svenska medieutredningen föreslår att ett teknikneutralt mediestöd ska ersätta presstödet till papperstidningar.

Ett mediepolitiskt verktyg är mervärdesskatterna. EU-kommissionen öppnade i december upp för likställd moms för tryckta och digitala tidningar och böcker, en fråga som länge varit under debatt. Nordicom har kartlagt momsnivåerna för medierna i de olika nordiska länderna.

De nordiska länderna ligger väl till i internationella jämförelser om internet och IT-teknologi. Island har till exempel högst andel internetanvändare i världen och Finland är störst på mobila bredbandsabonnemang, enligt en rapport från The Broadband Commission.

Alltmer nyhetskonsumtion sker online. I Sverige har internet blivit svenskarnas viktigaste informationskälla, och för norska ungdomar har den smarta mobilen blivit den vanligaste plattformen för nyheter. En dansk rapport visar hur de unga söker nyheter på tvärs av plattformar, medan de äldre oftare vänder sig till de traditionella medierna.

Samtidigt som internet är en självklarhet i Norden saknar hälften av världens befolkning – fyra miljarder – tillgång till nätet. En rapport från Freedom House visar att friheten på nätet minskar i världen och att allt fler människor lever i länder där personer blivit arresterade för att de publicerat, delat eller bara ”gillat” innehåll på Facebook. Island framhålls som en ledande förespråkare för yttrandefrihet i världen.

Läs hela Medietrender i Norden 3-2016 (PDF)
Tidigare nyhetsbrev
Prenumerera (abonner) på nyhetsbrevet
The newsletter is available in English

 

AV: EVA HARRIE