NYHET | 28 jun 2017

Nytt nummer av MedieKultur

Den danska vetenskapliga tidskriften MedieKultur har släppt nytt temanummer. Temat är ”Complex Evolution - Media and communication in contemporary Asia” och innehållet består av artiklar från en av panelerna på NordMedia konferensen 2015. 

Vårens upplaga av MedieKultur har temat ”Complex Evolution - Media and communication in contemporary Asia”. I artiklarna undersöks bland annat hur situationen ser ut för kommunikationsforskningen I Asien och vilken roll mass-och digital kommunikation som social kraft har i de pågående sociopolitiska förändringarna i Asien.

Temanumret innehåller artiklar från panelen ”Media and communication in Asia in early 21st century” på NordMedia konferensen 2015. 

Läs senaste numret 
Läs mer om MedieKultur

 

Om MedieKultur
MedieKultur er et fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift. Formålet er at bidrage til kritisk reflektion og udviklingen af teorier og metoder indenfor medie- og kommunikationsforskning. Hvert år udgives to numre med indhold på både dansk, svensk, norsk og engelsk. Publiceres som open access og ældre numre er digitaliserede og tilgængelige online.

 

---

MIA JONSSON LINDELL