Nytt från Norsk Medietidsskrift och Media & viestintä

| 14 december 2017

De nationella forskningstidskrifterna i Norge och i Finland har båda utkommit med nya nummer under december. Norsk medietidsskrift 4/2017 behandlar ämnen som religion, redakörskap och källor och Media & viestintä 3-4/2017 är ett specialnummer på temat Sanning, lögn, medier och kommunikation. 

 

Norsk medietidskrift, 4/2017

Årets fjärde nummer av Norsk medietidsskrift består av tre vetenskapliga artiklar. Den första handlar om hur publiken förhåller sig till medierapporteringen av konflikter om religion, den andra undersöker förhållandena runt den förändrade redaktörsrollen i en tid där medierna förändras och den tredje artikeln är en undersökning som visar att barn och äldre marginaliseras som källor. Tidskriften innehåller också en kommentar av Oscar Westlund kring debatten on ”fake news” samt tre bokrecensioner.

Läs Norsk medietidsskrift 4/2017
Läs mer om Norsk medietidsskrift

 

Media & Viestintä 3-4/2017

Media & viestintäs specialnummer Sanning, lögn, medier och kommunikation presenterar tre forskningsartiklar: en analys av begreppet sanning i medieforskningens historia, en fallstudie om affectivity och factuality i en lobbykampanj för torv, samt en analys av ”fake media-sajten” MV-lehtis redovisning av källor. Numret innehåller även diskussionsartiklar och bokrecensioner.

Läs Media & viestintä 3-4/2017
Läs mer om Media & viestintä