NYHET | 4 mar 2019

Nytt från de nordiska forskningstidskrifterna

Forskningstidskrifterna MedieKultur i Danmark och Media & viestintä i Finland har utkommit med nya nummer. Temat för MedieKultur är “Cultural Critique: Re-negotiating cultural authority in digital media culture” och Media & viestintä har temat “Media, hope and future”. 
 

MedieKultur: tidskrift for medie og kommunikationsforskning

MedieKultur är en kollegialt granskad vetenskaplig tidskrift. Syftet är att bidra till kritisk reflektion och utveckling av teorier och metoder inom medie- och kommunikationsforskning. Varje år publiceras två nya nummer med innehåll på både danska, svenska, norska och engelska. Tidskriften publiceras som open access, äldre nummer har digitaliserats och finns även de tillgängliga online. 

Det senaste numret består av 4 artiklar skrivna på engelska och 2 på danska. Artiklarna diskuterar de intellektuellas definition och omvärdering i det nya digitala medielandskapet. De handlar om kulturkritik på digitala plattformar och analyserar till exempel youtubaren PewDiePie som kulturkritisk aktör, kulturella danska mediepersoners användning av Facebook och recensioner som vanliga människor publicerar online.

Läs senaste numret 

Läs mer om MedieKultur

 

Media & viestintä

Media & viestintä är en kollegialt granskad vetenskaplig tidskrift för finsk  medie-, kommunikations- och journalistikforskning, utgiven av Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap, Mevi. Tidskriften publicerar artiklar på finska, med engelsk sammanfattning av de referentgranskade artiklarna. Den kommer ut fyra gånger per år och från 2014 publiceras artiklarna också som open access.

De senaste numret 4/2018 innehåller fem referensgranskade artiklar. Det gemensamma temat för artiklarna är hopp och framtidsscenarier i medierna. Artiklarna handlar om hur framtiden konstrueras som idé i journalistiken samt hur digitala medier kan öka unga medieanvändares delaktighet. Övriga teman är: komparativ metodologi för jämförelser av utrikesjournalistiken i Finland och USA,  sportjournalistikens förhållande till att ändra elitidrott och historieuppfattningen i dagstidningarnas artiklar om ekologisk och närproducerad mat.

Läs senaste numret

Tidskriftens arkiv

 

---

MIA JONSSON LINDELL