NYHET | 13 jun 2018

Nya medlemmar i Nordicoms vetenskapliga råd

Nordicoms vetenskapliga råd har två nya medlemmar: Marko Ala-Fossi från Universitetet i Tammerfors och Stig Hjarvard från Köpenhamns universitet. 

Nordicoms vetenskapliga råd träffas varje år och diskuterar frågor av avgörande strategisk betydelse. Rådsmedlemmarna är nominerade av de nationella forskarföreningarna i respektive land, och deltar i arbetet i fyra år. 

Vartannat år väljs två eller tre nya medlemmar. I år var det dags för Danmark och Finland att välja nya medlemmar. Stig Hjarvard (Köpenhamns universitet) ersätter Kim Schrøder  (Roskilde Universitet) och Marko Ala-Fossi (Universitetet i Tammerfors) ersätter Hannu Nieminen (Helsingfors Universitet). 

Till personliga suppleanter valdes Kjetil Sandvik (Köpenhamns Universitet) och Epp Lauk (Universitetet i Jyväskylä). 

 

Läs mer om Nordicoms vetenskapliga råd 

 

--

MIA JONSSON LINDELL