Nya medievanor i Finland

NYHET | 5 juli 2019

Hur har finländarnas medievanor förändrats över tid? Och vilka medier betalar hushållen för? Finska Statistikcentralen undersöker utvecklingen i en ny artikel om tv, radio, dagspress, tidskrifter och medier på nätet.

Statistikcentralens analys visar hur finländarnas medievanor, och hushållens medieutgifter, har förändrats de senaste tio-tjugo åren. Resultaten bygger på Statistikcentralens undersökningar om fritidsaktiviteter samt hushållens utgifter.

Flera intressanta trender

  • Hushållens utgifter för betal-TV och video-ondemand-tjänster (VOD) nästan fördubblades mellan 2012 och 2016. Betal-TV och VOD-tjänster har blivit den tredje största medieutgiften för hushållen, efter datorer och annan utrustning samt dagstidningar. Ökningen beror framför allt på att fler betalar för strömmade tv-tjänster, med Netflix i toppen.
  • Hushållens utgifter för tidningar har minskat markant, i takt med att abonnemangen minskar. Särskilt tydligt är det bland ensamboende under 65 år samt ensamstående föräldrar.
  • Tittandet på betal-tv har ökat under 2010-talet och särskilt populära är sportkanaler som visar ishockey och fotboll med mera. Bland streamingtjänsterna väljer finländarna helst Yle Areena och Netflix.
  • Bland skolbarn under 15 år tittar färre än hälften (43 procent) på vanlig tv eller strömmade tv-program dagligen. År 2002 tittade åtta av tio (runt 80 procent) av skolbarnen på tv-program dagligen.
  • Tv-kanalernas nyheter har under åren förlorat en del av sin attraktionskraft. Under flera decennier var tv-nyheterna de mest populära programmen bland finländarna, men år 2017 låg tv-serier och filmer högst på listan.
  • Åtta av tio finländare följer nyheter på nätet. Två av tre finländare tittar på YouTube och andra videoklipp på nätet, och nästan lika många tittar på tv-program eller film, lyssnar på musik och läser tidningsinnehåll online.
  • Tidningsläsningen minskar i Finland och allra mest i yngre åldersgrupper. Drygt en tredjedel (36 procent) av ungdomarna läser tidningar bara sporadiskt eller aldrig. Däremot håller äldre finländare fast vid sin tidning: bland personer över 75 år är det bara tre procent som inte läser någon tidning alls.   

 

Finn artikeln (1/2019) i Statistikcentralens mediestatistikservice:
på engelska  |  på finska

Ladda ner artikeln direkt på engelska eller finska:
1/2019 Changes in Finns’ use of media – results from Leisure and Household Budget Surveys (PDF, 223 KB)
1/2019 Muutokset suomalaisten median käytössä – vapaa-aika- ja kulutustutkimusten tuloksia (PDF, 202 KB)

För den som är intresserad av mer statistik, så länkar artikeln till de underliggande tabellerna i Statistikcentralens mediestatistikdatabas.

 

Om undersökningarna: Artikeln är baserad på Statistikcentralens återkommande fritids- och konsumtionsundersökningar. Fritidsundersökningen (senast genomförd 2017) beskriver medieanvändningen bland finländare i åldern tio år och äldre, medan konsumtionsundersökningen (senast genomförd 2016) beskriver hur mycket pengar finska hushåll betalar för olika medier. I artikeln kompletteras resultaten från undersökningarna med Statistikcentralens statistik om mediebranschens struktur och ekonomi, samt forskningsresultat från andra dataproducenter.

 

---

EVA HARRIE

 

 

NYHET