NYHET | 5 jul 2019

Nya medievanor i Finland

Hur har finländarnas medievanor förändrats över tid? Och vilka medier betalar hushållen för? Finska Statistikcentralen undersöker utvecklingen i en ny artikel om tv, radio, dagspress, tidskrifter och medier på nätet.

Statistikcentralens analys visar hur finländarnas medievanor, och hushållens medieutgifter, har förändrats de senaste tio-tjugo åren. Resultaten bygger på Statistikcentralens undersökningar om fritidsaktiviteter samt hushållens utgifter.

Flera intressanta trender

  • Hushållens utgifter för betal-TV och video-ondemand-tjänster (VOD) nästan fördubblades mellan 2012 och 2016. Betal-TV och VOD-tjänster har blivit den tredje största medieutgiften för hushållen, efter datorer och annan utrustning samt dagstidningar. Ökningen beror framför allt på att fler betalar för strömmade tv-tjänster, med Netflix i toppen.
  • Hushållens utgifter för tidningar har minskat markant, i takt med att abonnemangen minskar. Särskilt tydligt är det bland ensamboende under 65 år samt ensamstående föräldrar.
  • Tittandet på betal-tv har ökat under 2010-talet, och särskilt populära är sportkanaler som visar ishockey och fotboll med mera. Bland streamingtjänsterna väljer finländarna helst Yle Areena och Netflix.
  • Bland skolbarn under 15 år tittar färre än hälften (43 procent) på vanlig tv eller strömmade tv-program dagligen. År 2002 tittade åtta av tio (runt 80 procent) av skolbarnen på tv-program dagligen.
  • Tv-kanalernas nyheter har under åren förlorat en del av sin attraktionskraft. Under flera decennier var tv-nyheterna de mest populära programmen bland finländarna, men år 2017 låg tv-serier och filmer högst på listan.
  • Åtta av tio finländare följer nyheter på nätet. Två av tre finländare tittar på YouTube och andra videoklipp på nätet, och nästan lika många tittar på tv-program eller film, lyssnar på musik och läser tidningsinnehåll online.
  • Tidningsläsningen minskar i Finland, och allra mest i yngre åldersgrupper. Drygt en tredjedel (36 procent) av ungdomarna läser tidningar bara sporadiskt eller aldrig. Däremot håller äldre finländare fast vid sin tidning. Bland personer över 75 år är det bara tre procent som inte läser någon tidning alls.   

 

Finn artikeln (1/2019) i Statistikcentralens mediestatistikservice:
på engelska  |  på finska

Ladda ner artikeln direkt på engelska eller finska:
1/2019 Changes in Finns’ use of media – results from Leisure and Household Budget Surveys (PDF, 223 KB)
1/2019 Muutokset suomalaisten median käytössä – vapaa-aika- ja kulutustutkimusten tuloksia (PDF, 202 KB)

För den som är intresserad av mer statistik, så länkar artikeln till de underliggande tabellerna i Statistikcentralens mediestatistikdatabas.

 

Om undersökningarna: Artikeln är baserad på Statistikcentralens återkommande fritids- och konsumtionsundersökningar. Fritidsundersökningen (senast genomförd 2017) beskriver medieanvändningen bland finländare i åldern tio år och äldre, medan konsumtionsundersökningen (senast genomförd 2016) beskriver hur mycket pengar finska hushåll betalar för olika medier. I artikeln kompletteras resultaten från undersökningarna med Statistikcentralens statistik om mediebranschens struktur och ekonomi, samt forskningsresultat från andra dataproducenter.

 

---

EVA HARRIE