Nya EU-regler om strömmad tv

NYHET | 29 maj 2019


Mediepolitik 2019, Myndigheten för press, radio och tv (omslag, beskuret)

Myndigheten för press, radio och tv beskriver i sin senaste rapport bland annat de nya europeiska reglerna för tv och strömmade tjänster. Ändringarna i AV-direktivet ska införas i EU-länderna, plus Island och Norge.

Varje år går Myndigheten för press, radio och tv igenom EU:s regelverk på medieområdet, liksom svenska lagar och regler, samt aktuella utred-ningar och beslut.

Nya EU-regler för tv och strömmade tjänster
Årets Mediepolitik-rapport startar med EU:s AV-direktiv, det vill säga de gemensamma europeiska reglerna för audiovisuella medier. I november 2018 beslutade EU om en rad ändringar av direktivet. Dessa ska införas i medlemsländernas nationella lagstiftning senast september 2020. Även Island och Norge ska genomföra direktivet.

Ändringarna innebär att reglerna för beställ-tv blir mer lika dem för vanlig tv, vad gäller skydd av minderåriga och krav på europeiska produktioner. Även reklamreglerna ska bli mer likvärdiga. Dessutom införs grundlägg-ande innehålls- och reklamregler för videodelningsplattformar som till exempel Youtube.

Mediepolitiken i Sverige
Rapporten från Myndigheten för press, radio och tv går sedan igenom det svenska regelverket för mediefrågor: olika myndigheter och deras uppdrag, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Radio- och tv-lagen. Här beskrivs även det svenska press- och mediestödet.

Svenska utredningar, uppdrag och beslut inom medieområdet finns också med. För närvarande pågår bland annat en översyn av radio- och tv-lagen för att genomföra ändringarna i EU:s AV-direktiv [1], en utredning av tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt en nationell satsning på medie- och informationskunnighet.

Här finns Mediepolitik 2019 att ladda ner

 

Rapportserie om medieutveckling: Mediepolitik ingår i myndighetens rapportserie Medieutveckling, som även omfattar rapporter om mediekonsumtion och medieekonomi. Ladda ner rapporterna via myndighetens webbsida.

 


[1] Uppdatering augusti 2019

 SVERIGE: Betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) presenterades 16 augusti.

 Uppdraget för utredningen var att föreslå de ändringar i svensk lag som behövs för att genomföra ändringar i EU:s AV-direktiv (se artikel ovan). Utredningen innehåller även andra förslag, t.ex. för att främja ett utökat medieetiskt självregleringssystem.

Betänkandet är på remiss under hösten, och en proposition planeras till våren 2020. Det reviderade direktivet ska vara genomfört senast hösten 2020.

Läs mer och ladda ner: En moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39)

 

 

---

EVA HARRIE

NYHET