NYHET | 29 maj 2019

Nya EU-regler om strömmad tv


Mediepolitik 2019, Myndigheten för press, radio och tv (omslag, beskuret)

Myndigheten för press, radio och tv beskriver i sin senaste rapport bland annat de nya europeiska reglerna för tv och strömmade tjänster. Ändringarna i AV-direktivet ska införas i EU-länderna, plus Island och Norge.

Varje år går Myndigheten för press, radio och tv igenom EU:s regelverk på medieområdet, liksom svenska lagar och regler, samt aktuella utred-ningar och beslut.

Nya EU-regler för tv och strömmade tjänster
Årets Mediepolitik-rapport startar med EU:s AV-direktiv, det vill säga de gemensamma europeiska reglerna för audiovisuella medier. I november 2018 beslutade EU om en rad ändringar av direktivet. Dessa ska införas i medlemsländernas nationella lagstiftning senast september 2020. Även Island och Norge ska genomföra direktivet.

Ändringarna innebär att reglerna för beställ-tv blir mer lika dem för vanlig tv, vad gäller skydd av minderåriga och krav på europeiska produktioner. Även reklamreglerna ska bli mer likvärdiga. Dessutom införs grundlägg-ande innehålls- och reklamregler för videodelningsplattformar som till exempel Youtube.

Mediepolitiken i Sverige
Rapporten från Myndigheten för press, radio och tv går sedan igenom det svenska regelverket för mediefrågor: olika myndigheter och deras uppdrag, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Radio- och tv-lagen. Här beskrivs även det svenska press- och mediestödet.

Svenska utredningar, uppdrag och beslut inom medieområdet finns också med. För närvarande pågår bland annat en översyn av radio- och tv-lagen för att genomföra ändringarna i EU:s AV-direktiv, en utredning av tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt en nationell satsning på medie- och informationskunnighet.

Läs mer om och ladda ner Mediepolitik 2019

 

Rapportserie om medieutveckling: Mediepolitik ingår i myndighetens rapportserie Medieutveckling, som även omfattar rapporter om mediekonsumtion och medieekonomi. Ladda ner rapporterna via myndighetens webbsida.

 


Lästips: Nordicoms nyhetsbrev European Media Policy följer aktuella mediepolitiska frågor på EU-området. Ladda ner nyhetsbrevet eller teckna dig för ett gratis abonnemang.

 

 

 

---

EVA HARRIE