Nya böcker om medielandskapet i Finland och Sverige

| 5 december 2017

Finlands medielandskap och Det svenska medielandskapet. Så heter två böcker med samma koncept, skrivna av nordiska medieforskare och som kommer ut nästan samtidigt i Finland respektive Sverige. Båda är exempel på publikationer som dokumenteras av Nordicom under 2017.

De båda böckerna beskriver och analyserar mediernas framväxt, villkor och plats i samhället. Det handlar om teknisk utveckling, ekonomiska förhållanden, publikmönster och mediepolitik, samt utvecklingen för nyheter och journalistik.

Suomen mediamaisema / Finlands medielandskap
Boken beskriver utvecklingen för olika traditionella medier, nya medieformer, medier för språkliga minoriteter samt medieekonomi och nyhets-produktion, och avslutar med två framåtblickande kapitel om internet och mediepolitik och reglering. Suomen mediamaisema är en antologi med bidrag från tolv finländska forskare och experter, med Kaarle Nordenstreng och Hannu Nieminen som redaktörer. Boken är utgiven av Vastapaino (ingen open access)

Det svenska medielandskapet
I fyra olika sektioner beskrivs mediernas framväxt, situationen för de svenska medierna idag, nyheter och journalistik och medierna i samhället. Bokens undertitel ”Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens” reflekterar att denna upplaga har jämställt sociala och traditionella medier. Författare är Lennart Weibull, Ingela Wadbring och Jonas Ohlsson. Boken ges ut av Liber i början av 2018 (ingen open access).

Namnbyten speglar medieutvecklingen
I böckernas långa utgivningshistoria ingår flera namnbyten som också speglar medieutvecklingen. Den finska boken utkom första gången 1986 under titeln Finlands kommunikationssystem, bytte sedan namn till Masskommunikation i Finland och heter sedan 2001 Finlands medielandskap. [1]

Den första utgåvan av den svenska boken gavs ut 1970 under titeln Press radio tv, bytte senare namn till Massmedier, medan den senaste utgåvan har fått namnet Det svenska medielandskapet.

[1] Originaltitlarna på finska är: Joukkoviestintä Suomessa, Suomen viestintäjärjestelmä och Suomen mediamaisema.

 


Finn mer  forskningslitteratur om medierna i Norden
Nordicom presenterar årligen ett urval av ny litteratur inom forskningsfältet medier och kommunikation från de nordiska länderna. Listorna sammanställs av Nordicoms forskningsförmedlare i respektive land och publiceras under våren.
Här finner du de senaste årens sammanställningar.
Läs även presentationen av 2016 års listor.
 

 

---

EVA HARRIE