NYHET | 20 maj 2015

Ny webbtjänst för finsk mediestatistik

Finska statistikcentralen har lanserat en ny webbtjänst med mediestatistik, som ger en omfattande bild av medielandskapet i Finland.

Tabelldatabasen erbjuder data om allt från medieekonomi och medieanvändning till dagspress, tidskrifter, radio och television. De olika sektionerna täcker in struktur, ägande, ekonomi, innehåll och användning. Tabellerna finns på engelska och finska och laddas ned i excelformat.

Dessutom finns Finska statistikcentralens senaste utgåva av publikationen Finnish Mass Media tillgänglig i pdf.  Tabellerna presenteras både på engelska och finska och boken innehåller även en introduktionstext på engelska och svenska. Övriga texter är på finska.

Finnish mass media statistics' table service /
Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu

 

Finska statistikcentralen ingår i Nordicoms statistiknätverk och bidrar med finsk data till Nordicoms nordiska mediestatistik.

 

AV: EVA HARRIE