NYHETSBREV | 3 sep 2020

Ny utgåva: Medietrender i Norden 2-2020

Årets andra utgåva av Medietrender i Norden rapporterar om nordiska medievanor, medieutveckling, nya publikationer från Nordicom, med mera.

Medietrender i Norden 2-2020 rapporterar om undersökningar och forskning med fokus på medierna i Norden. Här nedan är några exempel på innehållet:

Fler läser tidningen digitalt än på papper, visar både den norska och svenska mediebarometer-undersökningen. Även i Danmark är det fler som tar del av nyheter på nätet än läser en tryckt tidning, rapporterar Slots- og Kulturstyrelsen i sin årliga rapport, och samma utveckling syns i analyser från finska Statistikcentralen.

Fler betalar för nyheter på nätet, särskilt i Norge som är världsbäst på området. Drygt fyra av tio norska nyhetsanvändare betalar för digitala nyheter, rapporterar Digital News Report 2020 från Reuters Insitute. Samtidigt är förtroendet för nyhetsmedierna mest utbrett i Finland.

Norden högpresterar på det digitala området. I EU:s digitala index DESI 2020 intar Finland, Sverige och Danmark de tre första platserna. 5G och digital kompetens pekas ut som nyckelfaktorer i den ekonomiska återhämtningen efter covid-19-krisen.  

Public service-uppdraget diskuteras i publikationen RIPE@2019 Universalism in Public Service Media. Och ett nytt nummer av Nordic Journal of Media Studies tar ett grepp om ”nordiskhet” i medieforskningen. Båda finns att ladda ner gratis från Nordicoms webb.

Nyhetsbrevet får snart en ny kostym. Denna utgåva av nyhetsbrevet publiceras endast i webbversionen med länkar till nyheter på Nordicoms webb. Pdf-versionen har utgått. Inför nästa nummer får nyhetsbrevet en ny design, vilket vi – och förhoppningsvis också ni – ser fram emot.

Och glöm inte att ni alltid är välkomna att kontakta oss med frågor, idéer och synpunkter om nyhetsbrevets innehåll och utformning. 

Läs mer:

Medietrender i Norden 2-2020

Prenumerera (abonner) på nyhetsbrevet

Läs tidigare nordiska nyhetsbrev

The newsletter is available in English

 

---

EVA HARRIE
redaktör Medietrender i Norden
kontakt: eva.harrie@nordicom.gu.se