NYHETSBREV | 19 sep 2019

Ny utgåva: Medietrender i Norden 2-2019

Nordbornas medievanor blir stadigt mer digitala. Det gäller särskilt de unga, vilket leder till fortsatta åldersklyftor. Samtidigt visar ett aktuellt EU-index att Norden är Europas mest digitala region. Läs mer i årets andra utgåva av Medietrender i Norden.

Medietrender i Norden 2-2019 rapporterar om olika medieundersökningar, kartläggningar och mediepolitiska frågor, allt med fokus på Norden. Här nedan är några exempel på innehållet:

Finland är bäst i EU på digitalisering. Och de andra nordiska länderna följer tätt på, enligt EU:s digitala index DESI 2019.

Norge är världsledande när det gäller att betala för nyheter på nätet. Drygt en tredjedel av de norska nyhetsanvändarna betalar för digitala nyheter. Sverige, Finland och Danmark ligger också på höga nivåer, rapporterar Digital News Report 2019.

Mediekonsumtionen digitaliseras allt mer. Aktuella rapporter från Finland, Norge och Sverige belyser hur de yngres mediekonsumtion blir allt mer digital medan äldre föredrar traditionella medier, vilket leder till att generationsskillnader kvarstår eller till och med växer. Samtidigt är svenska ungdomar själva kritiska mot hur mycket tid de lägger på mobilen, sociala medier och YouTube.

Tv-licensen skrotas i Norden och ersätts med skattsedeln. Under en period på drygt tio år har alla de nordiska länderna valt att skifta till skatt för att finansiera public service-medierna. Modellerna skiljer sig dock åt visar Nordicoms kartläggning av likheter och skillnader i de olika länderna.

Minska geoblockeringarna för nordisk public service-tv på nätet. Det föreslår en rapport som undersökt hur nordborna ska kunna se fler tv-program från grannländerna.  Studien, gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet, ger fem rekommendationer på hur tillgången till nordiskt tv-innehåll kan öka på tvärs över landgränserna.

Under nytt från Nordicom presenteras det första numret av Nordic Journal of Media Studies, som analyserar hur digitaliseringen påverkar mediernas infrastruktur.  Dessutom har en ny plattform för nordiska medieforskare lanserats. Nordmedia Network erbjuder bland annat en forskardatabas som är öppen för nordiska medieforskare att registrera sin profil – och för journalister och andra intresserade att söka experter inom olika områden.

 

Läs mer:

Medietrender i Norden 2-2019 - i PDF-format

Medietrender i Norden 2-2019 - webbversion med länkar till nyheterna

Prenumerera/abonnere på nyhetsbrevet (formulär)

Läs tidigare nordiska nyhetsbrev

The newsletter is available in English

 


Du missar väl inte Nordicoms rapporttips? Där presenteras bland annat en spännande nordisk rapport om barns och ungas fritidskultur (med trender som dataspel, digitala medier och cosplay), en europeisk rapport om hur public service når ut med sitt nyhetsinnehåll (med finska Yle som ett exempel), och en rapport om de nordisk-baltiska telekommarknaderna med komparativ statistik om bredband, mobiler och tv.

Se hela listan med rapporttips


 

 

EVA HARRIE