Ny utgåva av Medietrender i Norden

NYHETSBREV | 12 september 2017

De nordiska länderna blir alltmer digitala och framför allt mobila. Medieanvändningen på nätet växer och i internationella jämförelser ligger Norden i framkant. Samtidigt visar undersökningar att nordborna inte överger de traditionella medierna.

Medietrender i Norden 2-2017 rapporterar om aktuella undersökningar, forskningsrapporter samt mediepolitiska frågor i Norden. Nedan följer några exempel på innehållet i utgåvan från september.

De nordiska länderna blir alltmer mobila. Datatrafiken i mobilnäten växer kraftigt i hela regionen, främst i Finland. Tillgången till snabbt bredband ökar också stadigt, och alla nordiska länder toppar EU: s rankning, med Sverige som drar ifrån. Dessutom är nordborna flitiga användare av smarta mobiler för att läsa nyheter online.

Användningen av traditionella medier är dock ganska stabil. Nordborna lyssnar fortfarande på traditionell radio, tittar på linjär tv och läser tryckta böcker. Det visar såväl nationella undersökningar som nordiska statistiköversikter.

När det gäller att betala för webbinnehåll ligger de nordiska länderna, framför allt Norge, högt. Det visar Digital News Report 2017 som jämför digital nyhetsanvändning i 36 länder. Resultaten från två norska studier bekräftar att antalet digitala abonnemang i landet växer och att en majoritet av tidningarna nu har betalväggar. Rapporterna pekar också på läsarbetalningens allt större betydelse i takt med att tidningarnas annonsintäkter rasar.

Yttrandefrihet är en viktig fråga på såväl nordisk som europeisk och global nivå. En ny bok, The Legacy of Peter Forsskål. 250 Years of Freedom of Expression, belyser yttrandefrihetens långa historia i Sverige och Finland. Boken ger också en översikt av offentlighetslagstiftningen i de fem nordiska länderna samt europeiska och internationella regler på området.

Ett antal nordiska rapporter, som debattboken Den svåra yttrandefriheten – nordiska röster samt kartläggningar av lagstiftning om hatbrott på nätet och könsdiskriminerande reklam, är andra  aktuella bidrag vad gäller yttrandefriheten i den digitala världen.

 

Ladda ner Medietrender i Norden 2/2017 (PDF)
Tidigare nyhetsbrev
Prenumerera/abonnere på nyhetsbrevet
The newsletter is available in English

 

---

EVA HARRIE

NYHETSBREV