Ny studie kartlägger svenskt medieutbud

| 15 juni 2017

Tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv publicerar Nordicom rapporten Medieutveckling 2017 – Medieutbud. Studien är ett nytt sätt att studera svenskt medieutbud, med fokus på nyhets- och faktainnehåll i medierna över tid.

En viktig del i att följa den svenska medieutvecklingen handlar om att studera hur medieutbudet ser ut och förändras. Ur ett demokratiskt perspektiv är det inte primärt underhållsinriktat utbud som är av störst intresse, utan snarare utbudet av nyheter och fakta av olika slag. I rapporten Medieutveckling 2017 - Medieutbud studeras det svenska medieutbudet, med fokus på nyhets- och faktainnehåll i medierna, över tid. Studien behandlar utbudet i radio och tv samt dagspress i både tryckt och digital form.

Några slutsatser:

  • Nyheter och fakta tar upp en större andel av sändningstiden i Sveriges Television än i TV4. Över hälften av SVT:s utbud i de fyra kanaler som ingått i studien består av nyheter och fakta, medan motsvarande andel för TV4 är ungefär en tredjedel.
     
  •  Jämförelsen mellan medieslagen visar att alla har betydligt mer omfattande material online än i sin ursprungsform, men detta gäller framför allt kvällstidningarna. De har nästan fem gånger så mycket material online som i sin tryckta publikation. 
     
  • Ungefär en tredjedel av innehållet i dagspressen består av TT-material, men det är relativt stora skillnader mellan olika slags tidningar. Kvällstidningarna har minst, landsortsmorgontidningarna mest. 
     

Stor skillnad mellan ursprungsform och online
Ett viktigt resultat av rapporten handlar om den genomgående skillnaden mellan respektive mediums ursprungsform och onlinepublicering. Andelen samhällsrelevant information är större i mediernas ursprungsform än vad den är online, vilket innebär att innehållet online blir mer lättsamt.

Under 2017 kommer många dagstidningar att lägga en stor del av sitt innehåll bakom betalvägg, sannolikt det mest exklusiva materialet. Det här innebär att det som finns tillgängligt för den nyhetskonsument som inte betalar för innehållet kommer att bli det mer lättviktiga materialet.  Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det nödvändigt för medieföretagen att ta betalt för sitt innehåll för att överleva, men ur ett samhälls- och demokratiperspektiv kommer både den totala mängden, och andelen samhällsrelevant innehåll i sociala medier, förmodligen att minska. 

 

 

Ladda ner och läs hela rapporten här

Läs Myndigheten för press, radio och tv:s rapporter om svenskt medieutbud från tidigare år

Rapportserien Medieutveckling ingår i Myndigheten för press, radio och tv:s uppdrag att följa medieutvecklingen. I serien ingår tre rapporter om medieutbud, mediekonsumtion respektive medieekonomi som tas fram i samarbete med Nordicom, samt en årlig rapport om mediepolitik. Rapportserien ersätter de tidigare årsrapporterna om medieutvecklingen i Sverige.

 

Tips!
I Nordicoms tabelldatabas finner du statistik från myndighetens tidigare utbudsrapporter. Exempel (excel):
Programprofil för de fem största tv-kanalernas samt ytterligare fem kanaler 2015 (procent)
Produktionsursprung i de fem största tv-kanalerna och Barnkanalen 1998-2015 (procent)

 

---

MIA JONSSON LINDELL