Ny redaktör på Media & viestintä

| 11 december 2015

Mari Maasilta har valts till ny huvudredaktör för tidskriften Media & viestintä (tidigare Tiedotustutkimus).

Mari Maasilta arbetar som universitetslektor i medieuppfostran vid Laplands universitet i Rovaniemi och leder ett internationellt magisterprogram i medieuppfostran.

Media & viestintä är en av Finlands ledande tidskrifter om kommunikations- och medieforskning, och har utkommit sedan 1970-talet. Tidskriften utges open access på Internet. Fyra nummer per år behandlar ett brett område inom forskningen i artiklar, intervjuer, recensioner och kommentarer. Artiklarna skrivs i regel på finska men sammandrag på engelska ingår.

Media & viestintä ges ut av den finländska forskarföreningen Mevi och Nordicom i Finland.

Som Media & viestintäs redaktionssekreterare börjar Ph.D. Niina Uusitalo.

 

Läs mer på Media & Viestintä >>