Ny rapport undersøger den digitale indholdsproduktion i Danmark

| 8 december 2017

Ny rapport viser, at Danmark står stærkt, når det gælder finansieringen af dansk indholdsproduktion. Finansieringsgrundlaget for dansk indhold er vokset markant siden 2010 og tegner sig nu for et samlet beløb på cirka 6,3 mia. kr. årligt. Rapporten præsenterer desuden et idékatalog til styrkelse af dansk indholdsproduktion.

Udover det voksende finansieringsgrundlag nåede rettighedsvederlagene for retransmission og digitale tjenester et historisk højt niveau på over 1,1 mia. kr. i 2016.

Udviklingen forventes ikke at fortsætte. Finansierings-grundlaget for dansk audiovisuel indholdsproduktion forventes i 2025 at være 300 mio. kr. lavere end i 2016.

Øget international konkurrence i fremtiden
Formand for udvalget om finansiering af dansk digital indholdsproduktion, professor, dr. jur. Thomas Riis, siger:

”Danmark står historisk stærkt i forhold til finansieringen af dansk audio-visuelt indhold, og danskerne har aldrig før brugt så meget tid på de audiovisuelle medier, som det er tilfældet i dag. Men væksten i den audiovisuelle branche vil i fremtiden blive udfordret af øget international konkurrence og ændrede brugermønstre. Skønnet er, at de økonomiske midler til køb og produktion af dansk audiovisuelt indhold i 2025 vil blive 300 mio. kr. lavere end i dag. Derfor fremlægger vi et idékatalog til, hvordan vi i fremtiden kan skabe et bedre fundament for finansieringen af dansk audiovisuel indholdsproduktion.”

Kulturminister Mette Bock siger:

”Rapporten viser, at finansieringsgrundlaget for dansk digital indholdsproduktion er solidt. Vi har ikke en indholdskrise i Danmark. Men samtidig er der ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling og globaliseringen på sigt kan give os nogle udfordringer, som vi skal finde løsninger på i fællesskab. Jeg ser frem til at nærlæse rapporten og glæder mig til at drøfte rapportens ideer med de mediepolitiske ordførere, så den kan indgå i forhandlingerne om en ny medieaftale.”

Idékatalog
Rapporten præsenterer et idékatalog med 13 ideer til, hvad der kan ændres for at styrke det økonomiske grundlag for dansk audiovisuel indholds-produktion og sikre mere ensartede konkurrencevilkår på tværs af de forskellige platforme.

Idéerne er bl.a., at man kan styrke on demand-tjenesteudbyderes bidrag til europæisk produktion, lempe de danske tv-reklameregler, arbejde for videodelingsplatformes ansvar for klarering af rettigheder, udvikle og forøge støtteordninger og øge DR’s samarbejde med den kommercielt finansierede del af tv-branchen.

Hent rapport, idékatalog og bilag på www.kum.dk
 

Om rapporten
Rapporten ”Fremtidens danske indholdsproduktion” indeholder blandt andet analyser af finansieringsgrundlaget for dansk indholdsproduktion med et estimat af udviklingen frem til år 2025, fremskrivninger i udviklingen af rettighedsvederlagene, en kortlægning af udviklingen i tv-seningen 2012-2016 og en kortlægning af andre EU-landes løsninger med henblik på at sikre finansiering af national audiovisuel indholdsproduktion.

---

EMILIE ZOFIE KAAE RIIS, Nordicom-Danmark