NYHET | 21 jun 2017

Ny rapport kartlägger hat och hot på nätet i Norden 

Både kvinnor och män utsätts för kränkningar på nätet. När män utsätts för näthat är det kränkningar som anspelar på yrkesskicklighet och kompetens eller hot om våld. Kvinnor utsätts istället för sexism, sexuella hot och trakasserier. Trots detta är det praktiska skyddet för den som utsätts för näthat på grund av kön obefintligt i samtliga nordiska länder. Det visar rapporten Hat och Hot på nätet som Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) presenterar idag. 

Att kommentarsfällt fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är ett demokratiproblem och hur det ska stoppas har blivit en aktuell fråga i alla nordiska länder. Idag presenterar Nordisk information för kunskap om kön (NIKK), på uppdrag av Nordiska ministerrådet rapporten ”Hat och hot på nätet – en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv”. I rapporten kartläggs den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet.

Moa Bladini, rapportförfattare och lektor i straffrätt vid Göteborgs Universitet, visar i rapporten att såväl kvinnor som män är utsatta för kränkningar på nätet – i ungefär lika stor utsträckning. Kvinnor och män drabbas dock på olika sätt. När män – särskilt i offentligheten – utsätts för näthat är det oftare fråga om kränkningar med anspelning på yrkesskicklighet och kompetens eller hot om våld. Kvinnor utsätts istället för kränkningar med betydligt större inslag av sexism, sexuella hot och trakasserier som snarare kopplar an till person än profession. 

”Kön” saknas i hatbrottslagstiftningen
Kartläggningen visar att lagstiftningen i de nordiska länderna till stora delar är lika: Hatyttringar är kriminaliserat som ett enskilt brott och skyddar vissa uppräknade grupper. I samtliga nordiska länder faller dock ”kön” utanför bestämmelserna. Det innebär att det praktiska skyddet för den som utsätts för näthat på grund av kön i dagsläget är obefintligt.

Enligt Moa Bladini finns det därför anledning att överväga att även skydda personer som angrips på grund av kön i hatbrottslagstiftningen.

 – Mot bakgrund av att kvinnor särskilt drabbas av näthat med koppling till kön och att de nordiska länderna värderar jämställdhet högt, är det anmärkningsvärt att inget av de nordiska länderna ger ett skydd för utsatthet på grund av kön i hatbrottslagstiftningen. 

Starkt skydd för yttrandefriheten
I hela Norden råder en osäkerhet kring hur bestämmelserna som omfattar hatbrott ska tillämpas och var gränsen mot yttrandefriheten går, vilket leder till att bestämmelserna inte används i den utsträckning som i teorin är möjligt.

-  Det finns i Norden ett väldigt starkt skydd för den formella yttrandefriheten. Men i förlängningen leder det till att vissa röster faktiskt tystnar – och det blir en reell inskränkning av deras yttrandefrihet. Vi utgår ofta från en alltför förenklad bild av yttrandefriheten, säger Moa Bladini.

Ladda ner rapporten via NIKKs hemsida 

NMR pressmeddelande 2017-06-21: Näthatade kvinnor har sämre rättsligt skydd

 

Fler rapporter om kön och medier från Nordiska Ministerrådet
Regulation of Gender – Discriminatory Advertising in the Nordic Countries undersöker hur könsdiskriminerande reklam är reglerad i de nordiska länderna och finns att ladda ner här (juni 2017)

Women and men in the news: Report on gender representation in Nordic news content and the Nordic media industry. Läs mer och ladda ner (maj 2017)

 

---

MIA JONSSON LINDELL