Norske barns medievaner i 2018

NYHET | 6 februari 2019

Medienorges siste nyhetsbrev Fremtidens mediebrukere oppsummerer noen av de sentrale trendene innen barn og unges mediebruk – i et land som er i verdenstoppen når det gjelder digitalisering.

medienorges nyhetsbrev om framtidens mediebrukare 2 sidorNesten alle i Norge har tilgang til internett, og også til smarttelefoner. Sistnevnte har vist seg å være svært viktig når det gjelder nordmenns mediebruk.

Hva betyr det for barns medievaner når ni av ti barn i alderen 10-11 år – og nesten halvparten av barna 6-9 år – har sin egen smarttelefon? Og når nesten alle barn har tilgang til nettbrett? Leser de fremdeles bøker, og ser de på den store TV-skjermen?

I nyhetsbrevet ser medienorge både på hvilket utstyr barna bruker og har tilgang til, og hvilke medier barna bruker mest. Nyhetsbrevet fokuserer også på spørsmålet om hvorvidt de nettbaserte tilbudene vinner over de tradisjonelle, og om barnas medievaner avviker mye fra de voksnes.

I hovedsak benytter medienorge tall fra tre ulike mediebruksundersøkelser: Kantar TNS’ undersøkelse Mediebarn, Statistisk Sentralbyrås Norsk mediebarometer og Medietilsynets Barn og Medier-undersøkelse.

Les mer:
Fremtidens mediebrukere kan lastes ned her
Fremtidens mediebrukere - i PDF direkt

 

Finn mer mediefakta fra medienorge: medienorges nettsider finnes statistikk om medieutviklingen i Norge, pluss fakta om en rekke norske mediekonsern, medienyheter og omtale av aktuelle publikasjoner innenfor feltet medier og medieutvikling. medienorge gir
også ut publikasjonen Medieåret. Medieutvikling i Norge. medienorge inngår i Nordicoms nordiska statistikknettverk.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET