NYHET | 14 nov 2015

Norska mediers ekonomi 2014

Medietilsynet har publicerat sin årliga rapport om norska mediers ekonomi. Den visar att kommersiell tv och radio ökat sina intäkter, men att utvecklingen för branschen totalt sett präglas av fallet för dagspressens ekonomi.

Medieøkonomirapporten 2014 fokuserar på nyhets- och aktualitetsmedier och analyserar ekonomin för dagspressen (aviser), nättidningar samt radio och tv. Dessa medier omsatte tillsammans nästan 26 miljarder norska kronor 2014, vilket är en minskning med cirka 300 miljoner kronor från 2013.

Större intäkter för tv och radio
I årets rapport ger Medietilsynet för första gången en bild av tv- och radio-bolagens samlade driftsintäkter i Norge. Rapporten uppskattar deras intäkter 2014 till 16,5 miljarder norska kronor, vilket motsvarar en ökning på 37 procent under fem år. Från 2013 till 2014 ökade driftsintäkterna med nästan 9 procent. Bakom tillväxten står de kommersiella aktörerna, framför allt inom tv-sektorn.

Tidningarnas lönsamhet minskar
De flesta norska tidningar går fortfarande med vinst, men den kraftiga annonsnedgången för papperstidningarna gör att lönsamheten krymper. Ökande digitala intäkter från webbannonser och digitala upplagor kompenserar inte för fallet på papper. Trots de digitala upplageintäkternas kraftiga ökning med 146 procent från 2013 till 2014, utgör de bara 5,5 procent av tidningshusens samlade upplageintäkter.

Internationell press på norska medier
Reklamintäkterna som tillfaller internationella företag som Google och Facebook är en utmaning för branschen. Det är svårt att finna exakta siffror för deras intäkter i Norge, men rapporten uppskattar Googles och Facebooks intäkter på den norska marknaden till knappt 1,9 miljarder respektive runt 800 miljoner norska kronor år 2014. Även internationella streaming-aktörer som HBO och Netflix har skapat sig en stabil position på den norska marknaden. Baserat på användardata från TNS Gallup uppskattas deras samlade omsättning i Norge till cirka 700 miljoner norska kronor 2014.

Ladda ned rapporten: Økonomi i norske medievirksomheter 2010-2014 (pdf)

Medietilsynets webbsidor om medieekonomi i Norge

Om rapporten: Den norska mediemyndigheten Medietilsynet publicerar årliga rapporter om den norska mediebranschens ekonomi med fokus på dagspress, radio och television. Uppgifterna baserar sig på egen datainsamling samt andra tillgängliga källor. För företag där data inte finns tillgänglig baserar sig rapporten på uppskattningar.

 

AV: EVA HARRIE