Norska aviser tappar en miljard i annonsintäkter

NYHET | 26 juni 2017

Under förra året förlorade den norska dagspressen över en miljard annonskronor. För första gången minskade även de digitala annonsintäkterna. Det framgår av Medietilsynets årliga rapport om tidningshusens ekonomi 2016.

Trots att de norska tidningarna skar ned på sina kostnader med över 750 miljoner norska kronor, minskade lönsamheten från 2015 till 2016. De samlade driftsintäkterna föll med över 950 miljoner kronor.

Nästan alla tidningar tappar annonspengar
Under de senaste fem åren har de norska tidningshusen tappat 35 procent av sina annonsintäkter. Förra året föll annonsintäkterna mer än någonsin, med mer än en miljard norska kronor.  Och nu slår utvecklingen mot nästan alla tidningar, efter att tidigare ha drabbat främst de större tidningarna.

Tidigare års annonstapp gällde framför allt papperstidningarna och kompenserades i viss mån av växande digitala intäkter. Men under 2016 var det slut med det och även reklamen i digitala publikationer minskade.

Kompenserar med dyrare tidningar
I motsats till den negativa utvecklingen för reklamen ökade upplageintäkterna något förra året. Intäkterna har dessutom legat ganska stilla under flera år, medan upplagan sjunkit med nästan 13 procent (2012-2016). Det betyder att tidningarna har kompenserat för fallet i upplaga med högre priser.

Läsarnas betalning allt viktigare
Under senare år har förhållandet mellan tidningarnas två stora intäktskällor – reklam och upplagor – förändrats. År 2015 blev intäkterna från reklamen för första gången mindre än intäkterna från upplageförsäljningen, och förra året minskade reklamens andel av intäkterna ytterligare från 46,5 procent till 41,5 procent. Det betyder att tidningarna blir alltmer beroende av att läsarna är redo att betala för sina nyheter.

Fler betalar för digitalt innehåll
Under förra året ökade antalet norska tidningar som tog betalt för nyheter på webben. Samtidigt har det kommit flera positiva besked om betalningsvilja för digitalt innehåll. Bland annat visar rapporten Avisåret 2016 att antalet digitala abonnemang ökar i Norge, och enligt en internationell rapport om digital nyhetskonsumtion är Norge det land där tillgången till digitala nyhetsabonnemang är som mest utbredd.

 

Läs mer och ladda ner rapporten från Medietilsynet

 

Om rapporten: Økonomien i avishusa är den första delrapporten i Medietilsynets årliga rapportering Økonomi i norske medievirksomheter som analyserar mediebranschens ekonomiska utveckling, med fokus på nyhets- och aktualitetsmedier. Datagrundlaget baserar sig främst på egen datainsamling samt mediernas officiella årsrapporter och räkenskapstal, men omfattar också vissa estimat. Delrapport 2 om Økonomien i lokalkringkastinga publicerades i juli och hela rapporten kommer i oktober.

 

Mer läsning om norska aviser samt den nordiska reklammarknaden:
Avisåret 2016 av Sigurd Høst (se bl a utvecklingen av abonnemangspriser)
Reuters Institute's Digital News Report 2017: Norway (bl a om hög betalningsvilja för digitala nyheter i Norge)
Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling, BI:CCI
Kampen om reklamen (handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagen), publicerad av Nordicom

 

---

EVA HARRIE
 

NYHET