NYHET | 17 okt 2017

Norsk Medietidsskrift 3/2017

Nye Media City Bergen har åpnet och  TV2 har 25 års jubileum, siste nummer av Norsk Medietidskrifter en variert og mangfoldig utgave av tidsskriftet.​

«Denne høsten ble innledet med fanfarer i Bergen for å innvie byens nye Media City. Der har flere ledende mediebedrifter med TV 2 i spissen flyttet inn. Mediestudier ved Universitetet i Bergen har også blitt med på flyttelasset (…) Det nye som er spennende i Bergen er både den ekstreme samlingen inn i en og samme bygning, at man har fått med seg alle de mest toneangivende mediebedriftene i Bergen som TV 2, NRK, BT, BA og Vizrt, samt at Universitetet i Bergen rett og slett legger opp til å bruke dette miljøet som «klasserom» og arena for studentarbeid og forskning.»

Det skriver Jens Barland på lederplass om åpningen av Media City Bergen i siste nummer av Norsk Medietidskrift. Her markeres også 25 års jubileum for TV2, i det som er en variert og mangfoldig utgave av tidsskriftet.

 

LEDER

Gratulerer til Bergen – nå venter vi på resultatene
Av Jens Barland

25 år med kommersiell allmennkringkasting
Av Gunn Enli og Trine Syvertsen

Å være i medienes kritiske søkelys. Enkeltindividenes erfaringer
Av Kim Edgar Karlsen og Fanny Duckert

Forvirringsfilmen og dens upålitelige forteller – tilfellet Babycall
Av Audun Engelstad

 

KOMMENTAR

Interna förhandlingar om journalistikens framtid
Av Oscar Westlund

Journalistikk: et formyndergode
Av Asle Rolland

 

BOKMELDING

Jan Fredrik Hovden, Gunnar Nygren, Henrika Zilliakus-Tikkanen (red.): Becoming a journalist. Journalism education in the Nordic countries
Av Birgitte Kjos Fonn

Ingrid Lønrusten Rogstad: Politisk kommunikasjon I et nytt medielandskap
Av Aina Landsverk Hagen

 

Läs hela nummret som open access här. 

 

 

Boken Becoming a journalist. Journalism education in the Nordic countries som recenseras i numret finns att läsa som open access eller beställa i tryckt form här

 

---
Balder Holm