Norsk mediebarometer: Fler läser tidningen på nätet

NYHET | 5 maj 2017

Medieanvändningen på nätet ökar stadigt. I Norge läser en allt större del av befolkningen tidningen på nätet och de strömmade audiovisuella tjänsterna fortsätter att växa. Samtidigt ligger linjär tv och radio kvar på samma nivåer som förra året. Det visar data från Norsk Mediebarometer 2016.

Den årliga undersökningen från Statistisk sentralbyrå visar att nio av tio norrmän använder internet en vanlig dag, och bland dessa besöker sju av tio dagligen Facebook och hälften andra sociala medier. Såväl internet som sociala medier har ökat med några procentenheter från året innan.

Pappersavis första gången under 40 procent
Drygt sju av tio norrmän läser tidningen en genomsnittlig dag, på papper och/eller online. De tryckta tidningarna tappar dock märkbart läsare år från år. 2014 föll den dagliga pappersläsningen för första gången till under 50 procent, 2016 sjönk den till under 40 procent.

Tidningsläsningen på nätet ökar däremot och gick 2013 om pappersläsningen. Enligt årets undersökning läser 56 procent av den norska befolkningen dagstidningar på nätet, jämfört med 51 procent året innan.

Andel av befolkningen 9-79 år som läser en dagstidning (totalt) samt papperstidning respektive nättidning en genomsnittlig dag 2006-2016 (procent)

Källa: Norsk mediebarometer 2016, Statistisk sentralbyrå

Ökning för strömmade tjänster
Linjärt tv-tittande och radiolyssnande har minskat under flera år. Resultaten från 2016 ligger dock på samma nivå som året innan: sju av tio tittar på tv och sex av tio lyssnar på radio en vanlig dag. Inte oväntat tittar och lyssnar de äldre mer än de yngre. Samtidigt ökar lyssnandet och tittandet på strömmat ljud och bilder från nätet, och här är ungdomar och unga vuxna storkonsumenter.

Bland de 37 procent som lyssnar på ljudmedier varje dag tar sju av tio del av strömmade ljudfiler från internet, och många lyssnar via mobiltelefonen. Bland 16-24-åriga lyssnare är det nio av tio som använder mobilen för ljudfiler.

En fjärdedel av befolkningen tittar på videomedier (DVD/Blu-ray, hårddiskmottagare samt rörliga bilder/filmer som laddas ner eller strömmas från nätet) dagligen. Av dessa såg 70 procent på strömmade betaltjänster, en ökning från 65 procent året innan.

Fler har abonnemang på strömmade tjänster än på avis
Andelen som har abonnemang på en eller flera tryckta tidningar i hushållet minskar snabbt och är tydligt kopplat till ålder. År 2016 hade 44 procent av befolkningen ett pappersabonnemang, en minskning från 50 procent året innan. På drygt tio år har abonnemangen minskat från runt 70 procent. Bland 67-79-åringarna har nästan 80 procent en papperstidning, jämfört med 15 procent bland 25-34-åringarna.  

Andelen som har abonnemang på en nättidning i hushållet ökade från 12 till 15 procent förra året. Samtidigt har drygt hälften av befolkningen (53 procent) betalabonnemang på strömmade filmtjänster.

Läs mer:
Norsk mediebarometer 2016, Statistisk sentralbyrå(rapporten finns i pdf)
Sammanfattning av resultaten (SSB)
 

 

 

Om Norsk mediebarometer: Den rikstäckande undersökningen genomförs med telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år. Medier som omfattas är: tidningar, veckotidningar, tidskrifter, böcker, ljudmedier, video-/filmmedier, radio, tv, internet, digitala spel och bio. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras under våren varje år. Rapporten finns tillgänglig i pdf och kan laddas ned gratis från Statistisk sentralbyrås webb. Statistik från Mediebarometer-undersökningarna finns också tillgänglig via SSBs databas samt medienorges databas.

 

---

EVA HARRIE

 

 

 

 

NYHET