Norwegian houses by the water

Norsk mediebarometer 2020: Mer nyheter och mer strömmat

NYHET | 29 april 2021

Fler norrmän följde med på nyheterna under pandemiåret 2020. Det visar 2020 års Norsk mediebarometer, genomförd av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Covid-19-pandemin med ett ökat hemmasittande, ett ökat behov av förströelse och ett ökat behov av nyheter påverkade medievanorna under 2020. Norsk mediebarometer presenterar data om medieanvändningen i den norska befolkningen 9-79 år under förra året och över tre decennier.

Tidningsläsningen ökar

Under många år har tidningsläsningen minskat, men nu tycks trenden ha vänt. Redan 2019 stannade fallet upp, och resultaten från årets Norsk mediebarometer visar att andelen norrmän som läser tidningen en vanlig dag ökade från 73 procent 2019 till 77 procent under 2020. Den ökade läsningen förklaras helt av att fler väljer att läsa digitala tidningar.

Fler ser direktsända tv-nyheter

Knappt hälften av norrmännen, 48 procent, ser på tablålagd tv en genomsnittlig dag, vilket är samma nivå som 2019. Fram till 2012 såg över 80 procent av norrmännen på tablålagd tv en genomsnittlig dag. Med tablålagd tv avses här tv-program som sänds i ett fast sändningsschema på det "traditionella sättet" eller på strömmad live-tv.

Däremot ökade andelen tv-tittare som såg tv-nyheter, upp från 53 procent 2019 till 62 procent 2020. Nyhetssändningar är den typ av program som når flest tittare under en genomsnittlig dag.

Radiolyssnande krymper – men fler lyssnar till nyheter

År 2020 lyssnade 49 procent av norrmännen på direktsänd radio via FM, DAB eller internet en genomsnittlig dag. Det är samma nivå som 2019. Siffran kan jämföras med 50 procent 2018, 54 procent 2017 och 59 procent 2016.

Radiolyssnarna lyssnar mest på populärmusik men även på nyhetssändningar. Jämfört med 2019 noteras under 2020 en svag ökning av andelen radiolyssnare som lyssnar på radionyheter.  Andelen ökade från 44 till 47 procent.

Uppåt för strömmade tjänster

Medan tv-tittandet låg stilla och radiolyssnandet minskade något under 2020, ökade strömningstjänsterna stort. 51 procent av befolkningen såg på video- eller filmmedier en genomsnittlig dag 2020, en ökning från 43 procent 2019. Majoriteten (83 procent) av dessa tittade på strömmat innehåll.

– Strömningstjänsterna har ökat i antal under de senaste åren och har blivit en integrerad del av de flestas medievardag. Så många som sju av tio har nu tillgång till minst en betald strömningstjänst, säger Emma Schiro, statistikansvarig för Norsk mediebarometer hos SSB.

Facebook störst

Nästan alla (92 procent) i befolkningen använde internet en genomsnittlig dag. Bland dem uppgav 76 procent att de varit inne på sociala medier. De flesta besökte Facebook, 63 procent, vilket är en lägre andel än 2019 då 72 procent av de som använt internet uppgav att de använt Facebook. Bland  internetanvändarna uppgav 44 procent att de tagit del av nyheter i sociala medier.

 

Läs Norsk mediebarometer 2020 hos Statistisk sentralbyrå

Omslag Norsk mediebarometer 2020

Om Norsk mediebarometer

Den rikstäckande undersökningen genomförs under ett helt år med hjälp av telefonintervjuer till i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras under våren varje år. Medier som omfattas är: tidningar, veckotidningar, tidskrifter, böcker, ljudmedier, video-/filmmedier, radio, tv, internet, digitala spel och bio. Statistik från Mediebarometer-undersökningarna finns tillgänglig via Statistisk sentralbyrås databas.

 

---

KARIN HELLINGWERF & EVA HARRIE

NYHET