Norsk mediebarometer 2019

NYHET | 22 maj 2020

Den nedåtgående trend som präglat läsningen av dagstidningar i Norge under många år har stannat av. Tidningsläsning på papper minskade men läsningen ökade online. En ökning för digitala plattformar märks också för tv och radio där streamingtjänster och poddar ökar snabbt. Det visar 2019 års Norska Mediebarometer, genomförd av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Stabil morgontidningsläsning
Under lång tid har läsningen av morgontidning minskat bland norska folket, men nu verkar trenden vara på väg att vända. Resultaten från 2019 års Norska Mediebarometer visar att läsningen är stabil från föregående år. Tidningsläsning på papper minskade men läsning ökade online.

Andelen som läste på papperstidningarnas webbsidor ökade från 51 till 55 procent mellan åren 2018 och 2019. Därmed är andelen läsare av papperstidningarnas webbplatser dubbelt så hög som andelen som läser dagstidningar på papper, 27 procent. I Norge märks också en ökning av andelen som läser andra nättidningar, det vill säga tidningar som inte publicerar pappersutgåvor.

Rekordlåga siffror för tablålagd tv
Fram till 2012 såg över 80 procent av norrmännen på tablålagd tv en genomsnittlig dag. Med tablålagd tv avses här tv-program som sänds i ett fast sändningsschema på det "traditionella sättet" eller på strömmad live-tv. År 2019 har andelen tittare sjunkit till 48 procent. Nedgången från 2018 är så mycket som 12 procentenheter.

Detta innebär att mindre än hälften av den norska befolkningen tittade på tablålagd tv en genomsnittlig dag. Utvecklingen av nätbaserade video-/filmmedier går åt motsatt håll. 2019 var tittarandelen för dessa medier 43 procent vilket är en ökning med 6 procentenheter från 2018.

Lägsta radiolyssnandet någonsin – men poddar på frammarsch 
Andelen radiolyssnare minskar stadigt. År 2019 lyssnade 48 procent av norrmännen på radio eller internetradio en genomsnittlig dag.  Siffran kan jämföras med 50 procent 2018, 54 procent 2017 och 59 procent 2016. Samtidigt ökar andelen som lyssnar på podcast. År 2018 svarade 16 procent av befolkningen att de lyssnade på poddar en vanlig dag. Ett år senare är andelen 25 procent.  

Facebook störst men ökar inte
Nästan alla (90 procent) i befolkningen använder internet en genomsnittlig dag. Bland dem uppger 72 procent att de besökt Facebook. Andelen har varit stabil de senaste fem åren. Andelen som har använt andra sociala medier låg på 62 procent vilket är ungefär samma nivå som 2018, däremot har andelen som sökt fakta och information på internet ökat stadigt de senaste åren, från 44 procent 2015 till 66 procent 2019.

Läs rapporten: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-mediebarometer-2019

Om Norsk mediebarometer: Den rikstäckande undersökningen genomförs med telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras under våren varje år. Medier som omfattas är: tidningar, veckotidningar, tidskrifter, böcker, ljudmedier, video-/filmmedier, radio, tv, internet, digitala spel och bio.. Undersökningen visar siffror för medieanvändning alla vardagar och under olika säsonger. Statistik från Mediebarometer-undersökningarna finns tillgänglig via SSBs databas.

---

KARIN HELLINGWERF

 

NYHET