Norsk mediebarometer 2018

NYHET | 16 maj 2019

Tidningsläsningen minskar både på papper och online. Och även tv och radio tappar publik. Ljud- och video/filmmedier, som förra året ökade kraftigt, stannar nu upp på samma nivå. Det är några resultat från Norsk mediebarometer 2018.

Statistisk Sentralbyrå har publicerat sin årliga Mediebarometer-rapport om den norska befolkningens medieanvändning och tillgång till olika medier, med tidserier från 1991 och framåt.

Dagstidningen tappar läsare, även på nätet
Att papperstidningarna rasar är ingen nyhet, men nu sjunker läsningen även på webben, visar Norsk mediebarometer. Under två år har läsningen av tidningarnas nätversioner minskat från 56 till  51 procent en genomsnittlig dag. Samtidigt har läsningen av papperstidningar minskat från 39 till 30 procent. Att både papper och webb förlorar läsare gör att den totala tidningsläsningen också pekar neråt (se figur nedan).

Andel av befolkningen 9-79 år som läser tidning en genomsnittlig dag 2002-2018 (procent)

Graf tidningsläsning i Norge Norsk mediebarometer 2018

Källa: Norsk mediebarometer 2018, Statistisk sentralbyrå

Färre ser på tv – stort ras bland unga
Fram till 2012 såg över 80 procent av norrmännen på tv en genomsnittlig dag. År 2018 har andelen tittare på linjär tv sjunkit till 60 procent (se figur nedan).

Unga människor tittar minst. I åldersgruppen 20-24 år ser endast en tredjedel (33 procent) på linjär tv. Det är en minskning med tio procent-enheter från 2017. Högst andel tv-tittare finns i den äldre delen av befolk-ningen, där nästan nio av tio (86 procent) 67-79-åringar tittar på tv en vanlig dag.

Andel av befolkningen 9-79 år som ser på tv, lyssnar på radio eller använder ljud- eller video/filmmedier 2000-2018 (procent)

Figur: tv-tittande radiolyssnande i Norge från Norsk mediebarometer 2018
Källa: Norsk mediebarometer 2018, Statistisk sentralbyrå

Lägsta radiolyssnandet någonsin
Under 2018 lyssnade hälften, 50 procent, av norrmännen på radio (DAB, FM eller direktsänt på nätet) en genomsnittlig dag (se figur ovan). Det är det lägsta radiolyssnandet som uppmätts i Mediebarometern.

Från och med 2018 är norsk radio helt digital (DAB och internet) på nationell nivå, medan lokalradion fortfarande  kan sända på FM. Nedgången i radiolyssnandet är främst relaterad till de nationella kanalerna, medan det är en svag uppgång för lokalradion.

Ljud och video/film: Det är strömmat som gäller
Drygt hälften (51 procent) av norrmännen lyssnade på ljudmedier[1] en genomsnittlig dag 2018, visar undersökningen. Vanligast är det med strömmat ljud och att lyssna via mobiltelefonen (71 respektive 80 procent av de som lyssnar). En växande andel av lyssnarna tar del av podcast (16 procent 2018, upp från 6 procent 2016).

Fyra av tio (37 procent) såg på video/film-medier[2] på daglig basis. De flesta tittade på strömmat innehåll från betaltjänster eller programarkiv (62 respektive 50 procent av tittarna).

Både ljudmedier och video/filmmedier ökade kraftigt mellan 2016 och 2017, efter en stark ökning för strömmat innehåll, men under 2018 stannade tillväxten upp (se figur ovan).

Facebook störst men växer inte
Nästan alla (91 procent) i befolkningen använder internet en genomsnitt-lig dag. Bland dem uppger 73 procent att de använder Facebook på daglig basis. Andelen har varit stabil de senaste tre åren. I stället ökar andelen som använder andra sociala medier, från 57 procent 2017 till 63 procent 2018.

 


Läs mer om och ladda ner Norsk mediebarometer 2018 

Ladda ner/last ned: Norsk mediebarometer 2018 (PDF)

 

[1] Ljudmedier (lydmedier) inkluderar strömmad eller nedladdad ljudfil från internet, cd-/vinylskiva och mp3-spelare. Radiolyssning räknas inte in i den här gruppen.
[2] Video-/filmmedier inkluderar video/filmfiler (nedladdade från internet, eller strömmat via internet och betalt för), hårddiskmottagare, dvd/Blu-ray och videoband. Tv-tittande och biobesök räknas inte med i den här gruppen.

 

Om Norsk mediebarometer: Den rikstäckande undersökningen genomförs med telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år. Medier som omfattas är: tidningar, veckotidningar, tidskrifter, böcker, ljudmedier, video-/filmmedier, radio, tv, internet, digitala spel och bio. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras under våren varje år. Statistik från Mediebarometer-undersökningarna finns också tillgänglig via SSBs databas samt medienorges databas.

 

---

EVA HARRIE & KARIN HELLINGWERF

NYHET