NEWS | 28 maj 2015

Norsk mediebarometer 2014: Nättidning större än papper

Fler läser tidningen på nätet och fler ser eller lyssnar till strömmade filer från nätet. Samtidigt är tv-tittandet stabilt och radiolyssnandet ökar. Det visar Norsk mediebarometer 2014 från Statistisk sentralbyrå.

Norrmännen är bland världens flitigaste webbanvändare. 88 procent av befolkningen använder nätet en vanlig dag (85 procent 2013). Nästan alla har internet hemma, åtta av tio har smarttelefon och sju av tio har surfplatta. Det är också tydligt att den nätrelaterade medieanvändningen, inklusive sociala medier, ökar från år till år.

Nättidningen går om papper
Den dagliga tidningsläsningen, som länge låg runt 80 procent, har gått ned under flera år. Idag läser 75 procent av befolkningen tidningen en genomsnittlig dag. En tydlig förändring är att nätet går om papper: 54 procent av befolkningen läser en nättidning dagligen medan 49 procent läser pappersversionen. (2013 var fördelningen 52 procent på nätet och 51 procent på papper.) I åldern 20-24 år läser 71 procent tidningen på nätet en vanlig dag medan 26 procent läser den på papper.

Andel av befolkningen 9-79 år som läser en dagstidning (totalt) samt papperstidning respektive nättidning en genomsnittlig dag 2002-2014 (procent)


Källa: Norsk mediebarometer 2014, Statistisk Sentralbyrå.

Tablå-tv stabilt medan strömmade betaltjänster växer
Liksom tidningsläsningen har tv-tittandet minskat under senare år, efter att länge ha legat runt 80 procent. Förhållandet 2013-2014 är dock oförändrat med en daglig räckvidd på 74 procent och tittartid på 132 minuter för tablålagd tv. Här ingår de 72 procent som tittar på vanlig tv samt tre procent som ser på tv-kanalernas simultana sändningar på webben. Men även om det totala tittandet är stabilt så sker förändringar i olika åldersgrupper. De yngre (9-15 och 16-24 år) tittar mindre på tv 2014 medan de äldre (45-66 år och framför allt 67-79 år) tittar mer än året innan.

Samtidigt har tittandet på videomedier ökat från 15 procent 2013 till 22 procent 2014.  Här ingår bland annat inspelade tv-program, köp- eller hyrvideo och strömmade videotjänster. Ökningen ligger helt på strömmade betaltjänster som exempelvis Netflix. 60 procent av de som använder videomedier ser på strömmade videofiler som de betalar för. Störst är användandet i åldersgruppen 16-24 år.

Både radio och strömmade ljudfiler ökar
64 procent lyssnar på radio en genomsnittlig dag, en ökning från 59 procent 2013. Här ingår lyssnande till vanlig radio och simultansända radioprogram på webben (59 procent respektive 5 procent 2014). Flest radiolyssnare finns i de äldre åldersgrupperna, men det senaste årets ökning har skett framför allt bland de yngre. Bland 9-15-åringarna har den dagliga räckvidden stigit från 31 procent 2013 till 42 procent 2014 och bland 16-24-åringarna från 40 procent till 55 procent. En femtedel av befolkningen, 19 procent, lyssnade på DAB-radio under en dag.

Ljudmedier, som innefattar bland annat CD, MP3 och nedlastade eller strömmade filer från nätet, har minskat totalt sett. 39 procent lyssnar en vanlig dag (41 procent 2013). Mest lyssnar 16-24-åringarna, med en andel dagliga lyssnare på 62 procent.  Det innehåll som ändå har ökat är strömmat material. I gruppen unga lyssnare 16-24 år strömmar fyra av fem ljudfiler dagligen.

Läs mer:
Norsk mediebarometer 2014, Statistisk sentralbyrå (rapporten finns i pdf)
Sammanfattning av resultaten (SSB)
 

 

Om Norsk mediebarometer: Undersökningen genomförs med telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras under våren varje år. Rapporten finns tillgänglig i pdf och kan laddas ned gratis från Statistisk Sentralbyrås webb.

 

AV: EVA HARRIE