NYHET | 25 mar 2014

Norsk mediebarometer 2013: Nätanvändningen fortsätter öka

Fler använder internet och färre tittar på tv. Läsning av tidningen på papper minskar, medan nätläsningen ökar. Detta visar Norsk mediebarometer 2013, en undersökning från Statistisk sentralbyrå.

Andelen norrmän som använder nätet en genomsnittlig dag ökade från 80 procent 2012 till 85 procent 2013. Användningstiden steg från 95 till 112 minuter. Ökningen gäller oavsett kön och ålder, med undantag för de äldsta.

Lika många läser tidningen på nät och papper

Papperstidningens dagliga räckvidd har minskat, medan nätläsandet har ökat. Idag läser 51 procent av den norska befolkningen tidningen på papper och 52 procent på nätet.  Andelen som läser en dagstidning oavsett plattform är dock ganska stabil, även över längre tid. År 2001 läste 79 procent en tidning dagligen jämfört med 76 procent 2013.

Tv minskar, radio är stabilt

Det dagliga tv-tittandet, som länge låg stadigt runt 80 procent, visar en nedåtgående kurva. År 2011 såg 81 procent på tv en genomsnittlig dag, år 2012 var det 77 procent, 2013 hade det minskat till 74 procent. Också tiden framför tv-skärmen har minskat. Störst är nedgången bland de unga 16-24 år, både i räckvidd och tittartid.

Radiolyssnandet 2013 låg på ungefär samma nivå som året innan, med 59 procent lyssnare en genomsnittlig dag. 13 procent av befolkningen lyssnade på DAB-radio.

Internet ökar också i Sverige

En jämförelse med förhandsresultat från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013  visar på likheter och skillnader mellan länderna. Den dagliga nätanvändningen ökade även i Sverige, från 74 till 77 procent. Också tiden för nätanvändning ökade, och 2013 var året då svenskarna för första gången lade mer tid på nätet än på tv.

Det totala tidningsläsandet (papper och/eller nät) minskade från 69 till 66 procent från 2012 till 2013. Radio har minskat under åren, men ligger stabilt på 67 procents dagligt lyssnande sedan 2011. Andelen svenskar som tittar på tv varje dag har under ett antal år legat stilla på 83-85 procent.
 

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2013 i Norge och Sverige (%)

Not: Ett urval. För mer information, se respektive rapport.
Källor: Norsk mediebarometer 2013 (Statistisk Sentralbyrå), Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013, förhandsresultat (Nordicom-Sverige)

 

Läs mer
Norsk mediebarometer 2013, Statistik sentralbyrå (hela rapporten tillgänglig i pdf)
Stadig mer tid brukes på Internett, artikel om de norska resultaten (SSB)
Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013, några förhandsresultat (tillgängliga i pdf)
 

Om undersökningarna: Båda undersökningarna genomförs med telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år i respektive land. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras i mars varje år (pdf). Den svenska Mediebarometern startade 1979 och publiceras i maj varje år (tryckt publikation, ett urval tabeller online).

 

AV: EVA HARRIE